کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 7
3. نقد و بررسی "وجود ذهنی" از دیدگاه ابن سینا

دوره 10، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 5-26

10.22091/pfk.2009.196

قاسم کاکایی؛ عزت مقصودی


5. « بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 10، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 109-131

10.22091/pfk.2008.229

محمد اسماعیل سید‌هاشمی؛ محمد ذبیحی


6. بررسی تطبیقی نظریۀ ابن سینا در باب طبقه بندی علوم

دوره 10، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 175-198

10.22091/pfk.2008.243

مهدیه السادات مستقیمی