کلیدواژه‌ها = متون دینی
تعداد مقالات: 3
1. ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


2. نقد نسبیت معرفت دینی از منظر قرآنی

دوره 16، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 91-120

10.22091/pfk.2014.32

محمد حسن موحدی ساوجی


3. کدام دین؟ کدام زبان دینی؟

دوره 5، 20-21، تابستان 1383، صفحه 3-25

10.22091/pfk.2004.328

محمد باقر؛ سعیدی روشن