کلیدواژه‌ها = مُثل
تعداد مقالات: 2
2. نقش معرفتی عقل فعال و تأثیر آن بر مُثل نزد ابن‌سینا

دوره 16، شماره 3، بهار 1394، صفحه 115-128

10.22091/pfk.2015.40

سیده معصومه شمشیری؛ احمد عابدی