کلیدواژه‌ها = نفس
تعداد مقالات: 14
1. نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


2. بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-24

10.22091/pfk.2017.887.1318

ابراهیم رضایی؛ جعفر شانظری


3. راه‌های مهار و تربیت قوّة خیال بر مبنای حکمت اسلامی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 46-65

10.22091/pfk.2017.1027.1364

محسن ترکمان؛ زهرا پورسینا


4. بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 14، 3-4، بهار 1392، صفحه 147-166

10.22091/pfk.2013.63

زهره سادات ناجی؛ رضا اکبریان


6. کارکرد گرایی و ارسطو

دوره 11، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 103-120

10.22091/pfk.2009.173

سید ابراهیم موسوی


7. آموزة «ایمان می‌آورم تا بفهمم»

دوره 9، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 3-22

10.22091/pfk.2007.222

زهرا پورسینا


8. نوآوری‌های ابن سینا در علم النفس

دوره 8، شماره 1، پاییز 1385، صفحه 53-89

10.22091/pfk.2006.276

سید محمد علی دیباجی


9. جاودانگی نفس: تأملی در محاورة فایدون افلاطون

دوره 7، شماره 28، تابستان 1385، صفحه 79-118

10.22091/pfk.2006.290

انشاءالله رحمتی


10. ارتباط نفس مجرد و بدن در فلسفه اسلامی

دوره 4، 14-13، تابستان 1381، صفحه 129-140

10.22091/pfk.2002.421

احمد رضا شاهرخی


11. این همانی در سیر صعودی انسان

دوره 3، 9-10، پاییز 1380، صفحه 19-44

10.22091/pfk.2001.374

جعفر شانظری


12. انسان شناسی صدرالمتألهین

دوره 3، 9-10، پاییز 1380، صفحه 45-65

10.22091/pfk.2001.375

علی اله بداشتی


13. وجوه معانی نفس در قرآن

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 7-20

10.22091/pfk.2000.503

محمدکاظم شاکر


14. تعالی از دیدگاه محی الدین و یاسپرس

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378، صفحه 115-138

10.22091/pfk.1999.500

احمد عابدی