کلام اسلامی
1. قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان

احمد دیلمی؛ سجاد قدرتی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 143-168

http://dx.doi.org/10.22091/jptr.2019.3582.1952

چکیده
  یکی از حلقات اندیشه‌‌ای علوم انسانی ساحت انسان‌شناساسانۀ آن است. در ترسیم نظام هنجاری و فلسفۀ ارزش نیز یافته‌های انسان‌شناسانۀ فلسفی‌‌، کلامی و تجربی بسیار تعیین‌کننده‌اند. در این مقاله که به بخشی از این برنامۀ پژوهشی می‌پردازد‌‌، پرسش اصلی این است که قوای نظری و عملی نفس ناطقه، چه نقش و تأثیری در شکل‌‌‌‌‌گیری نظام تشریعی ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
2. امکان‌سنجی جریان استصحاب در امور اعتقادی

احمد مرتاضی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 190-204

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2019.2571.1759

چکیده
  در امور اعتقادی چون مقتضی‌‌‌‌‌‌، ‌یعنی تمامیت ارکان استصحاب‌‌‌‌‌‌، ‌موجود بوده و مانع نیز مفقود است‌‌‌‌‌‌، ‌اصل امکان جریان استصحاب در آنها‌‌‌‌‌‌  جای تردید ندارد، ‌بلکه اطلاق ادله آن‌‌‌‌‌‌، ‌اعمال قلبی را نیز شامل می‌‌‌شود‌‌‌‌. با وجود این‌‌‌‌‌‌، ‌برخی با تمسّک به ادله‌‌‌ای همچون عینیت یا توقف ...  بیشتر

کلام اسلامی
3. بررسی و نقد تأثیرپذیری عقلگرایی زیدیه از معتزله

سید محمد رضا حسینی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.1203

چکیده
    پژوهش حاضر در پی آن است تا با بهره‌مندی از منابع علمی معتبر، ریشه‌های پنداریِ تأثیر‌پذیری ‌‌‌اندیشۀ عقل‌گرایانه زیدیه از معتزله واکاوی‌‌‌‌‌‌، نقد و بررسی کند و این پرسش که آیا عقل‌گرایی زیدیه متأثر از ‌‌‌اندیشۀ فکری معتزله است و این که چرا بسیاری بر این باورند زیدیه تحت تأثیر اندیشۀ فکری معتزله قرار گرفته و معتقد ...  بیشتر

فلسفه اسلامی
4. بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن

جعفر مروارید؛ وحید مهدوی مهر

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1605.1511

چکیده
  استدلالِ شرط‌بندی پاسکال، به عنوان یکی از استدلال‌های مشهور بر اثبات وجود خداوند و یا دست‌کم، لزومِ ایمان به خدا، همواره در معرض بحث و بررسی‌های فراوان بوده است. این استدلال در فضای فکری جهان اسلام نیز مطرح بوده و از طریق امام محمد غزالی، به ائمه اطهار (ع) نسبت داده شده است. دقت در صورت‌بندی این استدلال آن‌گونه که پاسکال ارائه ...  بیشتر

کلام اسلامی
5. بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی

ساره تقوایی؛ عباس ایزدپناه

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.1521.1493

چکیده
  این مقاله در صدد تبیین روش دو علم کلام و فلسفۀ اسلامی و سپس بررسی رابطۀ روشی میان آن دو است. این دو علم به‌عنوان دو علم مستقل مانند دیگر علوم اسلامی، در بستر زمان، با یک‌دیگر تعاملاتی از جمله تعاملات روشی داشته‌اند. علوم اسلامی (تفسیر، فقه،کلام، فلسفه و …) چون شبکه‌هایی در‌هم‌تنیده هستند که بر یک‌دیگر بسیار تأثیر گذارند. صَرف‌نظر ...  بیشتر