مقاله علمی پژوهشی
1. اصالت وجود یا ماهیت: خلط شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی

احمد احمدی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 4-18

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.299

چکیده
  در بحثِ نفس‌گیرِ اصالت وجود یا اصالت ماهیت، ضرورت دارد ابتدا، نخستین قضیّه‌ای که مستند و خاستگاه این بحث است، بررسی و تحلیل شود، سپس چگونگی حصول تصوری که این تصدیق از آن به دست می‌آید مورد بحث قرار گیرد، آن‌گاه معنای قضیه وجودی یا کان تامّه روشن شود و سرانجام با بیان معانی لفظ ماهیت و معانی لفظ وجود و مقایسة آن‌ها با هم نشانه‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. خزائن الهی

محمدحسین حشمت‌پور

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 19-46

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.300

چکیده
  چون از خزائن در قرآن و حدیث یاد شده، علمای تفسیر و حدیث و در پی آنها اهل کلام، فلسفه و عرفان نیز به بحث از آن پرداخته‌اند. ما در این مقاله، علاوه بر تفسیر لغوی خزائن، به نقل و تنظیم آرای آنها دراین‌باره می‌پردازیم و چون بحث به کلید خزانه و نیز خزانه‌داران تعمیم داده شده است بحث دربارة آنها را نیز مطرح می‌کنیم، علاوه بر آن، به تبیین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. تعریف ملاصدرا از مابعدالطبیعه و لوازم معرفت‌شناختی آن

رضا اکبریان

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 47-86

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.301

چکیده
  ملاصدرا دربارة تعریف مابعدالطبیعه و چگونگی شناخت موضوع آن سخنی دارد که از ویژگی‌های ممتاز فلسفة اوست. او که در فلسفه‌اش، هم با موجود سر و کار دارد و هم با وجود و گذر از موجود به وجود در خود فلسفه‌اش واقع مى‌شود، به‌هیچ‌وجه شناخت وجود را صرفاً شهود عرفانى آن نمى‌داند. او نظریه و شیوه اى به ما می‌دهد که بینش شهودى واقعیت را با روش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. استنتاج علّى و باورهای دینى بحثى در فلسفه دین دیوید هیوم

محمد فتحعلى‌خانى

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 87-118

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.302

چکیده
  دیوید هیوم براى آن‌که دربارة عقاید دینى به شیوه‌اى قابل تفاهم داورى کند، کوشیده است  تا از حساب احتمالات بهره گیرد. وى دراستفاده از حساب احتمالات بر آرای ویژه‌اى در خصوص علیت و استنتاج علّى تکیه دارد. از نظر او، روابط علّى خاص میان پدیده‌ها، از طریق تکرار مشاهده تقارن یا توالى آن پدیده‌ها بر ما آشکار می‌شوند. حاصل این تکرار، تداعى ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. نگاهی بر چالش‌های نظری استاد مطهری با آرای فلسفی علامه طباطبائی

عبدالله نصری

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.303

چکیده
  مرتضی مطهری معمولاً به عنوان شرح و بسط دهنده دیدگاه‌های علامه طباطبائی معروف است،  اما با تأمّل در آثار وی می‌توان ابعاد متعدّدی از اجتهادها و استنباط‌های شخصی را در آنها یافت. بخشی از این آرای ویژه در چالش و تقابل با آرای علامه طباطبائی قرار می‌گیرند. این مقاله درصدد ترسیم بخشی از چالش‌های این دو متفکر در عرصه مباحث نظری و فلسفی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

سید محمد موسوی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.304

چکیده
  تحولات مهم در تاریخ فلسفة علم در قرن بیستم عبارت‌اند از : گفتمان اول: پوزیتویسم و استقراگرایی، گفتمان دوم: ابطال‌گرایی کارل پوپر و برنامه پژوهشی لاکاتوش، گفتمان سوم: ساختارگرایی و نسبیت گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم: هرمنوتیک با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصة فلسفة علم، تحوّل اساسی در زمینة روش‌شناسی صورت گرفت. انواع هرمنوتیک را می‌توان ...  بیشتر