کلیدواژه‌ها = luck
Should Kane Abandon the Symmetry of Efforts of Will

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22091/jptr.2024.10366.3014

Neil Campbell


The Free Agent, Luck, and Character

دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 173-192

10.22091/jptr.2021.6655.2583

زهرا خزاعی