راهنمای نویسندگان

با توجه به نمایه شدن مجله در پایگاه استنادی بین المللی اسکاپوس

 جهت تداوم حضور مجله در این پایگاه و ارتقاء در رتبه بندی های این نمایه بین المللی،

از نویسندگان محترم خواهشمندیم با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، ما را در طی این مسیر یاری بفرمایند.

شرایط اولیه پذیرش مقاله

نویسندگان گرامی، خواهشمند است با دقت، موارد زیر را مطالعه فرمایید. شاید پاسخ پرسش شما در بین نکات زیر ذکر شده باشد.

 • مقالات ارسالی به نشریه «پژوهش های فلسفی-کلامی» نباید قبلا ( به طور کامل یا بخشی از آن، به زبان فارسی یا انگلیسی) در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
 • ** (تذکر): در صورتی که مجله، حتی بعد از فرایند پذیرش یا انتشار مقاله، متوجه خطا و اشتباه عمدی یا سهوی نویسندگان در رابطه با مورد فوق  یا تعارض با هر کدام از وظایف اخلاقی نویسندگان شود، می تواند مطابق قوانین اقدام نموده، مقاله را از مجله حذف کرده و حتی دلیل آن را جهت اطلاع رسانی جامعه علمی در قالب نامه ای در شماره جاری مجله منتشر کند. علاوه بر اینکه دیگر مقاله ای از او پذیرش نخواهد کرد.
 •  
 • مقالات انگلیسی نباید ترجمه مقاله یا بخشی از مقاله ای باشد که نویسنده قبلا به زبان فارسی (یا زبان دیگری) منتشر کرده است.
 • نشریه از پذیرش مقالاتی که نویسنده به طور عمده به آثار پژوهشی خود ارجاع داده (خود استنادی)، معذور است.
 •  نشریه از پذیرش مقالاتی که استنادات و منابع مورد استفاده در آن معتبر نبوده یا با وجود منابع معتبر جدید، بیشتر به منابع قدیمی یا دست دوم ارجاع شده باشد، معذور است. 
 • در صورتی که مقاله ارسالی، همپوشانی قابل قبولی با مقالات منتشر شده نویسنده/نویسندگان، داشته باشد، نویسنده باید حتما به مقاله قبلی اشاره کرده و دلایل نوآوری اثر جدید را دقیق تشریح کند، در غیر این صورت، مقاله رد خواهد شد.
 • نشریه از پذیرش مقالاتی که عینا فصلی از کتاب منتشر شده نویسنده یا فصلی از پایان نامه او باشد، معذور است.
 • مجله از پذیرش مقالات افرادی که دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با حوزه فلسفه و کلام باشند، معذور است.
 •  نشریه از پذیرش مقالات دانشجویان (ارشد و دکتری) معذور است، بنابراین، حتما باید یکی از نویسندگان مقاله عضو هیأت علمی یا حداقل دارای مدرک دکتری باشد.
 • در صورتی که نویسنده مقاله در حال ارزیابی یا پذیرش شده در مجله داشته باشد، که هنوز منتشر نشده است ( یا اخیرا منتشر شده است)، نمی تواند مقاله جدیدی به مجله ارسال کند، حتی اگر تیم نویسندگان متفاوت باشد.
 • نویسندگان گرامی به هیچ وجه دو مقاله را همزمان برای ارزیابی ارسال نفرمایید. در این صورت مجله حق دارد هیچ کدام از مقالات را برای داوری ارسال نکند.
 • با توجه به اینکه همه مقالات فارسی  ابتدا در سامانه سمیم نور(برای مقالات فارسی) و در iThenticate (برای مقالات انگلیسی) مشابهت یابی می شوند، برای تسریع  فرایند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
 •  
 • لازم است نویسندگان گرامی، در مقالات انگلیسی، اکیداً از ارجاع به منابع ترجمه شده (از انگلیسی یا عربی به فارسی) پرهیز کنند.  
 • مجله از مقالات میان رشته ای که حاوی مساله ای نو باشد استقبال می کند اما در صورتی این مقالات در روند ارزیابی قرار خواهند گرفت، که به طور مستقیم و عمده مرتبط با حوزه فلسفه و کلام باشند.
 • با توجه به اینکه مجله در پایگاه استنادی بین المللی اسکاپوس نمایه شده است، لازم است مقالات انگلیسی و چکیده های مبسوط، حتما توسط افراد متخصص انگلیسی زبان که به فلسفه آشنایی دارند، ویرایش شده باشد. 
 •  
 • مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار خو اهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی به دو نفر از داوران صاحب نظر، ارسال خواهد شد.
 • نشریه «پژوهش های فلسفی-کلامی» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

 

شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

چنانچه مقاله مستخرج از:

**پایان نامه (عنوان کامل، استاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصیل)

**طرح پژوهشی (عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه)

 باشد، نویسنده موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را ذکر کند.

 

روند ارسال مقاله به نشریه

 •  نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.
 •  نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.
 • مجله صرفاً پاسخگوی نویسنده مسئول جهت پیگیری وضعیت مقاله بوده و از دادن پاسخ به سایر نویسندگان همکار معذور است.
 • تنها کانال ارتباطی رسمی مجله جهت پاسخ گویی به نویسندگان پست الکترونیکی مجله بوده و کانال ارتباطی دیگری ندارد.

 

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

فصلنامه پژوهش های فلسفی -  کلامی فقط مقالاتی که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های جدید در موضوعات ذیل است را می پذیرد:

 • معرفت شناسی
 • فلسفه دین
 • متافیزیک
 • فلسفه ذهن
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه زبان
 • فلسفه عمل
 • فلسفه علم
 • کلام عقلی 

** مجله صرفاً مقالات علمی پژوهشی که به روش تحلیلی نگارش شده باشند را پذیرش می کند. از این رو اکیداً از ارسال مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشی و ترجمه خودداری فرمایید.

**  این مجله از مقالات تحلیلی که  به تطبیق دیدگاه فیلسوفان مسلمان و غربی، و یا به بازخوانی دیدگاه فیلسوفان مسلمان براساس دیدگاه های معاصر می پردازند، استقبال می کند. 

*** جهت استفاده و استناد بیشتر به مقالات (ی که به تحلیل و بررسی دیدگاه فیلسوفان مسلمان در باره یک مساله فلسفی اختصاص یافته است) توسط نویسندگان بین المللی ، لازم است نویسندگان محترم حتما به آثاری که از نویسندگان متخصص و شارحان  غربی نیز در باره آن موضوع منتشر شده مراجعه نموده و در مقدمه به عنوان پیشینه به آن اشاره نمایند. این امر در رابطه با مقالات انگلیسی ضروری تر است. 

*** قابل ذکر است از تابستان ۱۴۰۱، دو شماره این مجله  (تابستان و زمستان) به زبان فارسی و دو شماره (بهار و پاییز) به زبان انگلیسی چاپ می شود.

 

فایل هایی که نویسنده مسئول باید زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری کند:

 1. فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 2. فایل مشخصات نویسندگان 
 3. فایل تعهد نامه  و عدم تعارض (لطفا حتما و فقط این فایل را پر کرده و در سامانه بارگذاری کنید. بنا بر این هر نوع فایل دیگری که نویسنده تحت عنوان تعهد نامه ارسال کند مورد تایید نیست.)

 

حجم مقاله

 تعداد واژگان مقاله: بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ واژه

تعداد کلیدواژه ها: ۵ تا ۱۰ کلیدواژه

تعداد واژگان چکیده فارسی: ۱۵۰ تا ۲۰۰ واژه (چکیده باید شامل هدف، تبیین موضوع، روش، نتایج مهم پژوهش باشد)

تعداد واژگان چکیده مبسوط به زبان انگلیسی:1000 تا 1200 واژه

 

 نحوه درج مشخصات نویسندگان

 • تعداد نویسندگان مقالات نباید بیش از سه نفر باشد.
 •  اسامی نویسندگان باید در سامانه به طور دقیق درج شود. از نظر مجله تنها اسامی که در سامانه درج شده است به عنوان نویسنده یا نویسندگان مقاله مورد تایید است. در ضمن، اضافه کردن نام نویسندگان به هیچ وجه بعد از ارسال مقاله و پذیرش، نه در سامانه نه در فایل مشخصات نویسندگان امکان پذیر نخواهد بود و تا قبل از مشخص شدن نتیجه داوری نیز در صورتی که تایید و موافقت همه نویسندگان مقاله ارائه شود، امکان حذف نام برخی از نویسندگان وجود خواهد داشت.
 •  مقالاتی که مستخرج از پایان نامه باشند، دانشجو نویسنده اول و استاد راهنما نویسنده مسئول خواهد بود.
 • درج کد Orcid برای نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:https://orcid.org/register

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با الگوی های ذیل درج شود:

*** درج ایمیل دانشگاهی برای دانشجویان و اساتید الزامی است.

 1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 1.  دانشجویان 

دانشجوی دکتری ....،  گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی

3. افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی( دکتری)، رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور، پست الکترونیکی

 

ساختار مقاله

بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

۱. چکیده مبسوط (در صورت پذیرش مقاله توسط داوران مجله، نویسنده باید چکیده مبسوط را ارسال کند. نحوه تدوین چکیده از طریق مجله به اطلاع نویسندگان خواهد رسید)

۲. عنوان  

۳. چکیده فارسی (تبیین موضوع/مسأله/سوال، هدف، روش، نتایج)

۴. مقدمه (شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی)، اهمیت و نوآوری پژوهش)

نکته: پیشینه تحقیق در همه مقالات ارسالی الزامی است. حتما باید نوآوری و تفاوت پژوهش ارسالی با پژوهش های پیشین دقیق تبیین شود.

۵. بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)

۶.  نتیجه گیری

۷.  بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند، الزامی است.

۸. فهرست منابع (منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از بخش فهرست منابع، ذیل عنوان References درج شوند).

*** روش استناددهی این مجله  APA است. لطفا بر اساس APA, version 7 استنادات و منابع را تنظیم کنید. 

** در این الگو استناد به منابع درون متنی است:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ص؟؟)

* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

* از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است).

*نقل قول های مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

 

**در فهرست منابع:

مقالات: نام خانوادگی، نام (در ارجاعات انگلیسی تنها حرف اول نام ذکر شود). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (ایتالیک). شماره جلد و صفحات.

آیت اللهی، حمیدرضا. (۱۴۰۱). امکانات جدید برونگرایی معرفتشناختی برای فلسفه دین و مواجهه با چالش تنوع ادیان. پژوهش های فلسفی کلامی. ۲۴(۹۲)، ۵۳-۷۲.  https://doi.org/10.22091/jptr.2022.7873.2681 

Legenhausen, M. (2019). Religious Epistemology and Dialectic. Journal of Philosophical Theological Research, 21(81), 43-58

https://doi.org/ 10.22091/PFK.2019.4085.2065

* در فهرست منابع، درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

کتاب:

نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). نام انتشارات. 

جوادی آملی، عبدالله. (1386). رحیق مختوم. اسراء.

 Murphy, N. & Brown, W. S. (2007). Did my neurons make me do it? Philosophical and neuro-biological perspectives on moral responsibility and free will.  Oxford University Press.