فراخوان: مجله پژوهش های فلسفی کلامی، ویژه نامه فلسفه دین تطبیقی، ,Comparative Philosophy of Religion (Autumn 2023)

فراخوان:  مجله پژوهش های فلسفی کلامی، ویژه نامه فلسفه دین تطبیقی،   ,Comparative Philosophy of Religion   
(Autumn 2023)

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند مجله پژوهش های فلسفی کلامی در نظر دارد تا در پاییز ۱۴۰۲ ( Autumn 2023) ویژه نامه ای به زبان انگلیسی با عنوان Comparative Philosophy of Religion منتشر کند. 

در این شماره دیدگاه فیلسوفان مسلمان و غربی در باره مهمترین مسایل مطرح در فلسفه دین مورد بحث قرار خواهند گرفت

 

قابل ذکر است مجله پژوهش های فلسفی کلامی مقالاتی را که به روش تحلیلی نوشته شده باشند منتشر می کند.

 

پایان مهلت ارسال مقالات: ۱ خرداد ۱۴۰۲ 

تاریخ انتشار: پاییز ۱۴۰۲