فراخوان: مجله پژوهش های فلسفی کلامی، ویژه نامه « ذهن، بدن و آگاهی»، "Mind, Body, and Consciousness"، بهار ۱۴۰۳، Spring 2024

فراخوان: مجله پژوهش های فلسفی کلامی، ویژه نامه « ذهن، بدن و آگاهی»، "Mind, Body, and Consciousness"، بهار ۱۴۰۳، Spring 2024

به  اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند که مجله پژوهش های فلسفی کلامی در نظر دارد تا در بهار ۱۴۰۳، ویژه نامه ای با عنوان « ذهن، بدن و آگاهی» منتشر کند.

.قابل ذکر است این مجله تنها مقالاتی را که به روش تحلیلی نوشته شده باشند پذیرش می کند.

 

    پایان مهلت ارسال مقالات: سی ام آبان ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: بهار ۱۴۰۳