درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

 پژوهش‌های فلسفی  کلامی

 صاحب امتیاز

دانشگاه قم

سازمان همکار

انجمن ایرانی فلسفه دین

شاپای الکترونیکی 

شاپای چاپی

2538-2500

 1735-9791

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

شماره پاییز به زبان انگلیسی چاپ می شود

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز-1378

حوزه تخصصی

فلسفه و کلام

(فلسفه دین. فلسفه ذهن. معرفت شناسی. فلسفه اخلاق، فلسفه عمل، فلسفه علم، فلسفه زبان، متافیزیک، کلام عقلی)

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

هزینه انتشار مقاله بنابر مصوبه شماره 40879  مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهش وزارت عتف ،  مقالاتی که در فرایند ارزیابی از نظر علمی، موفق به اخذ تاییدیه چاپ می شوند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 600 هزار تومان پرداخت نماید.

درصد پذیرش مقالات

14% در سال 1400

متوسط زمان داوری

حداقل ۹ هفته

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

علمی

رتبه سابق علمی - پژوهشی (براساس مجوز شماره ۵۳۳/۲۹۱۰/۳ ، در تاریخ ۵/۵/ ۸۴)

 عنوان قبلی

  این مجله از پاییز ۱۳۷۸ با عنوان «پژوهش‌های علوم انسانی» و بعد از انتشار ۴ شماره با تغییر رویکرد تا به امروز با نام «پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی منتشر می‌شود

 رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور (سال1397)

رتبه الف در ارزیابی سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۹و ۱۳۹۸ و  برگزیده شدن به عنوان نشریه برتر در بین نشریات علوم انسانی در سال ۱۳۹۹ 

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور(برای مقالات فارسی) 

iThenticate(برای مقالات انگلیسی)

نوع داوری 

همتا دو سویه ناشناس