درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

 پژوهش‌های فلسفی  کلامی

 صاحب امتیاز

دانشگاه قم

سازمان همکار

انجمن ایرانی فلسفه دین

شاپای الکترونیکی 

شاپای چاپی

2538-2500

 1735-9791

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

شماره پاییز به زبان انگلیسی چاپ می شود

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز-1378

حوزه تخصصی

فلسفه و کلام

(فلسفه دین. فلسفه ذهن. معرفت شناسی. فلسفه اخلاق)

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 هزینه انتشار مقاله

 هزینه دارد.

بنابر مصوبه معاونت پژوهش دانشگاه، از تاریخ 27 شهریور 1400 مقالات جدیدی که در فرایند داوری پذیرش دریافت می کنند، لازم است جهت انتشار در مجله، مبلغ 400  هزار تومان پرداخت نمایند.

 

هزینه انتشار مقاله

بنابر مصوبه معاونت پژوهش دانشگاه، از تاریخ 27 شهریور 1400 مقالاتی که در فرایند داوری پذیرش دریافت می کنند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 400 هزار تومان پرداخت نماید.

شماره کارت:   6367957043564942  بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000  به نام  دانشگاه قم(حتما با شناسه واریز باشد)

درصد پذیرش مقالات

10% در سال 1400

متوسط زمان داوری

حداقل 8 هفته

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

علمی

رتبه سابق علمی - پژوهشی (براساس مجوز شماره ۵۳۳/۲۹۱۰/۳ ، در تاریخ ۵/۵/ ۸۴)

 عنوان قبلی

  این مجله از پاییز ۱۳۷۸ با عنوان «پژوهش‌های علوم انسانی» و بعد از انتشار ۴ شماره با تغییر رویکرد تا به امروز با نام «پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی منتشر می‌شود

 رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور (سال1397)

رتبه الف در ارزیابی سال ۱۳۹۹ و  برگزیده شدن به عنوان نشریه برتر در بین نشریات علوم انسانی در سال ۱۳۹۹ 

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور(برای مقالات فارسی) 

iThenticate(برای مقالات انگلیسی)

نوع داوری 

همتا دو سویه ناشناس