بررسی پشتوانه مشروعیت سیره‌های مستحدثه عقلاییه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

روشن است که برای بسیارى از مسائل مستحدثه، دلیل خاصى در قرآن و روایات وجود ندارد و لازم است فقیه به ادله‌اى همانند سیره عقلاییه رجوع کند تا با تکیه بر آن، حکم چنین مسائلى معلوم ‌شود. سیره عقلاییه، در صورتی حجت است که در زمان معصومان (ع) شکل گرفته باشد تا بتوان ویژگی کاشف بودن از رأی و نظر شارع مقدس را احراز کرد. اما آن دسته از سیره‌های عقلاییه که در حال حاضر وجود دارد و به عنوان سیره‌های مستحدثه شناخته می‌شود، با مشکل اثبات حجیت روبه‌رو خواهند بود. نوشتار حاضر، در پی راهی است تا به امضای شارع یا عدم ردع او در خصوص این نوع سیره‌ها پی ببرد. در این زمینه به شش دلیل در چارچوب آیات شریفه قرآن، سنت و تحلیل عقلی استناد شده است.
کلید‌واژه‌ها:
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Support for the Legitimacy of Rational Novel Ways of Conduct

نویسنده [English]

 • Seyyed Yusuf Vasooqi Alavi
چکیده [English]

 
 
It is clear that there is no specific reason for many newly-happened occurrences in the Quran and hadiths and a jurisprudent is obliged to return to such arguments as rational way of conduct, based on which the legal injunctions of such occurrences will be decided. Rational way of conduct will be a proof if it has been formed during infallible Imams’ presence, so that its conclusion from Holy Lawgiver’s view can be proved. However, those existing rational ways of conduct which are known as newly-happened ways of conduct will face with the problem of proving their authority. The present paper seeks to understand Lawgiver’s approval or disapproval of these ways of conduct. In this regard, it cites six proofs in the noble verses of the Quran, Sunna (way of conduct) and rational analysis.
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

 • rational way of conduct
 • newly-happened way of conduct
 • Lawgiver’s approval
 • disapproval
 1. قرآن کریم.
 2. اصفهانی، محمدحسین (1374). نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، چاپ خطی، ج3.
 3. صدر، محمدباقر (1408). مباحث الاصول، مقرر: سید محمدکاظم حایری، بی‌جا: بی‌نا.
 4. طباطبایی، سید محمدحسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی ‌جامعه مدرسین، چاپ پنجم، ج8.
 5. فاضل لنکرانی، محمدجواد (1385). دروس خارج مکاسب محرمه.
 6. مظفر، محمدرضا (1383). اصول الفقه، قم: اسماعیلیان.
 7. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1382). تهذیب الاصول، تقریر: جعفر سبحانی، قم: اسماعیلیان، ج3.
CAPTCHA Image