تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " منتشره بین سال‌های 1368 تا 1387

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس کتابداری دانشگاه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مقاله‌های فصلنامه " پژوهشهای فلسفی کلامی " و تبیین الگوی رفتاری محققان این حوزه می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل استنادی است جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یا‌فته‌ها نشان داد که در 30 شماره این مجله، 180 مقاله تالیفی و ترجمه‌ای به چاپ رسیده که میانگین 6 مقاله برای هر شماره به دست می‌آید. از 164 نفر نویسنده مقالات تالیفی، 154 نفر نویسنده مرد و 10 نفر نویسنده زن بودند. فقط 7 عنوان مقاله حاصل کار گروهی بوده و ما بقی دارای نویسنده­ای واحد بودند. یافته­ها نشان داد اکثر نویسندگان مقالات این فصلنامه عضو هیات علمی بوده و فقط 27 نفر غیرعضو هیات علمی بودند. یافته‌ها نشان داد که در بین کتابها، به ترتیب قرآن، اشارات و تنبیهات، المیزان، اسفار اربعه، بحار الانوار، نهج البلاغه و در بین نویسندگان ملا صدرا، ابن سینا، محمد حسین طباطبائی، امام خمینی (ره) و علامه مجلسی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده اند. طبق یافته‌های پژوهش، در بین محمل­های اطلاعاتی، کتابها بیشتر از سایر منابع اطلاعاتی مورد استناد قرارگرفته است. همچنین یافته‌ها نشان داد علاوه بر موضوع فلسفه بیشترین موضوعات مورد استناد، حدیث، تفسیر و فقه بوده است  منابع زبان عربی با 1359 استناد، بالاتر از زبان فارسی و انگلیسی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of the Essays in Thirty Issues of Philosophical-Theological Research Quarterly

نویسندگان [English]

 • Amir Mottaqi Dadgar 1
 • Reza Karimi 2
 • Ja'far Ebadollah Amooqin 2
چکیده [English]

The present article which is an investigation into the essays of 30 issues of Philosophical-Theological Researches quarterly seeks to explicate the behavioral pattern of the researchers in this field. The method used in this survey is citation analysis; and the data have been analyzed by means of statistical package for social science (SPSS). The research findings suggest the following points: in 30 issues published from 1989 to 1999, there are 180 compiled and translated papers whose average is 6 essays in each issue. Among 164 authors of the complied papers, there are 154 male writers and 10 female writers; only 7 essays is multi-compiler and only 27 authors are not faculty members. Among the information media, books have been relied on more than other sources and among the books, Qur`an, al-Mizan, Behar 'l-Anwar as well as the writings of Mulla Sadra and Ibn Sina, more than others. Also, the references in Arabic are much more relied on than the Persian and English sources.
Keywords: behavioral pattern, citation analysis, information media,

philosophical-theological researches, research datum, SPSS.

 1. آذرانفر، جوانه (1383). تحلیل محتوای پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع­رسانی فارغ­التحصیلان داخل کشور و خارج از کشور موجود در پایگاههای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران بین سالهای 1382-1373. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 2. آژیده، باهر(1378). تحلیل ماخذ پایان­نامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1376-1370). پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران
 3. احمدزاده، سعادت (1386)تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سالهای 1377-1384.فصلنامه کتاب، 4زمستان 1386: 109-124.
 4. اشتری، مه­لقا (1380) تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سالهای 1370-1377. فصلنامه کتاب، 12، 2 تابستان: 8-22
 5. امیر حسینی، مازیار(1371). کتابسنجی و اطلاع سنجی. فصلنامه کتاب، 3، 1-3، بهار و زمستان:183-209
 6. بنی هاشمی، میترا (1374) . تجزیه و تحلیل استنادهای مقالات در برخی نشریات ادواری پزشکی فارسی . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و طلاع رسانی پزشکی.
 7. پورشعرباف، الهه (1375). تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در سالهای 1367-1374. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس .
 8. تصویری قمصری، فاطمه و جهان نما، محمدرضا (1386). تحلیل استنادی پایان نامه های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب، 17، 7، پاییز: 75-89
 9. جاهد، حسن (1373) . تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دوره دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال های 1372-1368. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 10. حری، عباس(1372). تحلیل استنادی در مجموعه مروری بر اطلاعات و اطلاع­رسانی، تهران: دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه­های عمومی کشور.
 11. حری، عباس و نشاط، نرگس (1381). بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله­های مندرج در مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 32، 2: 1-33
 12. خسروی تاج، حمیدرضا (1377). تحلیل استنادی مآخذ پایان­نامه­های فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سالهای 1374-1376 . پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 13. داورپناه، محمد رضا (1386) . چالش های علم سنجی در حوزه علوم انسانی در مقایسه با سایر حوزه های علم.مطالعات تربیتی و روانشناسی .2،8:125-146.
 14. دیانی، محمدحسین (1379). کتابسنجی . در مجموعه مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی ایران: ده مقاله، مشهد: کتابخانه رایانه­ای
 15. ریاحی­نیا، نصرت (1372). بررسی میزان کاربرد نشریات ادواری لاتین در پایان­نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، علوم پزشکی ایران و شیراز. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 16. سیفی، میترا (1379). "تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان رشته حقوق بین الملل و روابط بین الملل دانشگاه تهران در فاصله سالهای 1367- 1377" پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 17. شفیعی، فریال (1379). تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان رشته زبان وادبیات عرب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سالهای 1377-1370. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری واطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 18. عصاره، فریده (1365) . بررسی وضع استناد در مجلات پزشکی فارسی: مجلات دانشکده های پزشکی دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و مشهد در سالهای 1356-1354. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
 19. عصاره، فریده (1376). کتابسنجی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3،4: 63-74
 20. فخاری، حبیب­الله (1373). بررسی استنادهای پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشده بهداشت دانشگاه تهران در سالهای 1370-1358، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 21. فروزانی، نوشین (1382). "تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 1370 – 1379"،کتابداری، 40: 103-122.
 22. قزلی، لادن (1381). " تحلیل استنادی طرحهای پژوهشی دانشگاههای فردوسی مشهد در دو حوزه علوم انسانی / اجتماعی و علوم پایه کشاورزی. کتابداری و اطلاع­رسانی، 5، 4، زمستان: 35-49.
 23. کریمی، رضا (1382). تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد مرتبط با حضرت امام خمینی (س) موجود در موسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری وا طلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه تهران.
 24. کریمی، رضا، سلیمانی، راضیه .(1387) "تحلیل استنادی مجله علوم حدیث". مجله علوم حدیث ش. 49، 50زمستان:400-423.
 25. کریمیان مزیدی، محمدعلی و اشرافی، محمد (1386). تحلیل استنادی مقالات سه نشریه علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی. فصلنامه کتاب، 18، 1، بهار: 51-68
 26. کیانمهر، احترام (1386). تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری (1375-1382). فصلنامه کتاب 18، 2، تابستان: 101-123
 27. گارفیلد، یوجین (1376). چگونه استاد کنیم؟ . ترجمه عبدالحسین فرج پهلو. مجله علوم تربیتی و روانشاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3، 4، شماره های 1-2: 127-141
 28. لوک­زاده، علی (1383). تحلیل استنادی منابع و مآخذ پایان­نامه­های دانشگاه امام صادق (ع) 1368-1372 . پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 29. محمدزاده، فاطمه (1376). بررسی وضع استناد در مجلات فارسی کتابداری و اطلاع­رسانی جاری از آغاز نشر تا پایان 1374. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
 30. محمدی، مهدی و متقی دادگر، امیر (1386). تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در 30 شماره فصلنامه " کتابداری و اطلاع رسانی" بین سالهای 1376-1384. کتابداری و ا طلاع­رسانی، 2، 10، تابستان 1386: 7-36
 31. محمدی، مهدی، ایزدی یگانه، مهری و متقی دادگر ،امیر. تحلیل استنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا، فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم سیاسی موجود در کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1387
 32. مرادی، بهزاد (1381). بررسی استنادی مآخذ پایان­نامه­های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه­های اصفهان و شیراز بین سالهای 1371-1379. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه شیراز
 33. مظفری غربا، رستم و فدایی عراقی غلامرضا و حری عباس (1384). تحلیل استنادی تطبیقی پایان نامه­های دکتری شیمی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس(1383-1376). کتابداری، 39: 15-43.
 34. مقصودی دریه، (1384). بررسی استنادی مقالات در مجلات علوم اطلاع رسانی. فصلنامه پیام کتابخانه، فصلنامه کتاب و کتابداری در سلا 1378 – 1379، کتابداری، 39، 23-39
 35. مهراد، جعفر و کریمیان مزیدی، محمدعلی (1381). تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاههای شهید چمران اهواز، تهران، شیراز و فردوسی مشهد (1377-1367). مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19، 1، زمستان: 1-13
 36. هراتی، طلعت (1379). تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های فارغ التحصیلان رشته مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سالهای 1374 – 1376 . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
  1. Barnes, Newkirk (2006). “The Use of U. S Governmental Publication as Bibliographic Reference in Doctoral Dissertations”. The journal of Librarianship, vol. 32, Nu. 5, PP: 503-511.
  2. -Companr.o , J.M .(2003). Citation analysis. In international Encyclopedia library and information science. 2nd ed .John feather and Paul Struges , , 76-78.london , Newyork: Routledge
  3. Gooden, Angela M (2001). "Citation analysis of the Chemistry Doctoral Theses: An Ohio State University Case Study". Issues in Science and Technology Librarianship, 32, [online ], available at: www.library.uesb.edu
  4. Haycock, Laurel A (2004)." Citation Analysis of Education Dissertation for Collection Development". Library Resources and Technical Services, 48(2): 102-106
  5.   Okiy, Rose B (2003). “A citation analysis of education dissertations at the Delta State University, Abraka, Nigeria. Collection Building, vol 22, Nu 4, pp: 158-161. [online] available www.emeraldinsight.com
  6. Shokeen, Ashu; Kaushik, sanjay k. (2004). “ Indian Journal of Plant Physiology: a Citation analysis” . Annuals of Library and information Sudies, Vol. 51, No. 3.: 104-107
  7. Tiew, W. S. ; Kaur, K. (2004) citation analysis of Journal of National Rubber research, 1988-1997”. Malaysuan journal of library and information science, Vol. 5, No. 2.
  8.  Waugh, C. Keith and Ruppel, Margie (2004). “Citation Analysis of Dissertation, Thesis, and Reserch Paper References in Workforce Education and Development”. The journal of academic librarianship, vol. 30, Nu 4, PP: 276-284.
CAPTCHA Image