علت فاعلی ایجادی در تفکر فلاسفه یونان باستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کاشان

چکیده

مسئله علت فاعلی از مباحث مهمی است که در فلسفه یونان باستان قابل بررسی است. ما این موضوع را ابتدا در فلسفه پیش‌سقراطیان، و سپس در فلسفه افلاطون و ارسطو پی خواهیم گرفت. برخی از فلاسفه یونان فقط به علت طبیعی یا همان مادة‌المواد معتقدند و برخی دیگر به علت فاعلی غیرطبیعی غیرایجادی معتقدند. بر اساس مبنای فکری آنها، وجود از لاوجود به وجود نمی‌آید، در نتیجه این جهان قدیم است و نمی‌تواند ایجاد‌کننده‌ای داشته باشد. پس خلق از عدم در اندیشه فلاسفه یونان باستان برخلاف مبنای آنهاست. با توجه به ظاهر آثار این فلاسفه، آنها به خلقتی که در ادیان ابراهیمی مطرح شده، معتقد نیستند. از این‌رو، «خدا» در اندیشه این فلاسفه با «خدا» در ادیان الاهی متفاوت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Greek Philosophers' view about Life-giving Efficient Cause

نویسنده [English]

 • zaynolabadin shavandi
چکیده [English]

 
 
Abstract
The issue of efficient cause is one of the important discussions which can be studied in ancient Greek philosophy. The present paper first examines the issue in the pre-Socrates philosophy and then in the philosophy of Plato and Aristotle. A number of the Greek philosophers believe only in the natural cause, that is, the matter of matters, whereas others are convinced of the existence of the unnatural non-life-giving efficient cause. They think that being does not come from non-being, so the universe is eternal and cannot have a life-giver. So, ancient Greek philosophers' belief in being coming from non-being is contrary to the foundation of their thinking. Given the external aspect of their works, they do not believe in the mode of creation forwarded by the Abrahamic religions. Their god is, therefore, different from God in divine faiths.
Zeynolabedin Shavandi

کلیدواژه‌ها [English]

 • efficient cause
 • material cause
 • life-giving efficient cause
 • pre-Socrates ancient Greek philosophers
 • God
 1.  

  1. قرآن کریم.
  2. ارسطو (1378). مابعد الطبیعه، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
  3. افلاطون (1351). تیمائوس و کریتیاس، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
  4. ــــــــــــ (1366). دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی، ج3.
  5. اکبریان، رضا (1386). حکمت متعالیه و تفکر فلسفی معاصر، تهران: انتشارات بنیاد حکمت سبزواری، چاپ اول.
  6. بیرونی، ابوریحان (1358). تحقیق ما للهند، ترجمه: اکبر دانا، تهران.
  7. خراسانی، شرف‌الدین (1357). نخستین فیلسوفان یونانی، تهران: چاپ‌خانه سپهر.
  8. ژیلسون، اتین (1374). خدا و فلسفه، ترجمه: شهرام پازوکی، تهران: انتشارات حقیقت، چاپ اول.
  9. ــــــــــــ (1379). روح فلسفه قرون وسطا، ترجمه: علی‌مراد داوودی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
  10. سهروردی، شهاب‌الدین (1358). حکمة الاشراق، تصحیح: حسین ضیایی، تهران.
  11. ــــــــــــ (بی‌تا). مجموعه مصنفات، المشارع، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، ج1.
  12. شهرستانی، محمد (2001). الملل والنحل، بیروت: دارالمعرفه، چاپ هشتم.
  13. شیرازی، صدرالدین محمد (1378). رسالة فی الحدوث، تصحیح و تحقیق: سید حسین موسویان، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.
  14. ــــــــــــ (1981). الحکمة المتعالیة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ج2 و 5.
  15. کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه، ترجمه: سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
  16. گاتری، دبلیو. کی. سی (بی‌تا). تاریخ فلسفه یونان، ترجمه: حسن فتحی، تهران: انتشارات فکر روز، ج17.
  17. وال، ژان (1370). مابعدالطبیعه، ترجمه: جمعی از نویسندگان، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ اوّل.
   1. Aristotle (1980). Metaphysics, Translated by H. Tredennick, Loeb Classical Library, London.
   2. Plato (1999). Timaeus; Critias, Translated by R. G. Bury, Loeb Classical Library, London.

CAPTCHA Image