فلسفه بعثت انبیا؛ کاستی یا بیداری عقل؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید

چکیده

چرا خداوند پیامبرانی را به سوی انسان‌ها فرستاده است؟ از زوایای مختلفی به این پرسش، پاسخ داده شده است. اما یکی از ابعاد این مسئله این است که انسان چه کمبودی دارد که با وحی الاهی برطرف می‌شود. نوع پاسخ‌هایی که از این بُعد به این پرسش داده شده در این جهت مشترک‌اند که عقل و خرد آدمی را در وضع قوانین برای اداره اجتماع یا رساندن انسان به سعادت یا کمال، ناقص و ناتوان به شمار می‌آورند. در این نوشتار چهار دیدگاه از فلاسفه بزرگ گذشته و سه دیدگاه از نویسندگان معاصر بیان و بررسی شده و در پایان بر این نکته تأکید شده است که با توجه به متون اسلامی، نیازی نیست که به منظور باز کردن جا برای نبوت و وحی، عقل و خرد آدمی را ناقص و ناتوان به شمار آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Prophet Prophets

نویسنده [English]

 • Abdolrahim solaymani
چکیده [English]

Prepared in the future.

 1. قرآن مجید.
 2. نهج‌البلاغه فیض الاسلام.
 3. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر کتاب، قم، 1377 ق.
 4. ابن سینا، شفاء، الهیات، کتابخانه مرعشی نجفی، قم، 1404 ق.
 5. بهشتی حسینی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، انتشارات بعثت، تهران، 1352 ش.
 6. جوادی آملی، عبدالله، دین شناسی، 1390.
 7. خسرو پناه، عبدالحسین، انتظارات بشر از دین، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، قم، 1382.
 8. داوری، رضا، فارابی، طرح نو، 1374 ش.
 9. سبحانی، جعفر، الهیات و معارف اسلامی،1384.
 10. سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج3، پرتونامه، تصحیح هنری کربن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1372 ش.
 11. سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج3، یزدان شناخت، تصحیح هنری کربن، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1372 ش.
 12. صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیه، ج6، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981 م.
 13. صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیه، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، دانشگاه مشهد، 1346 ش.
 14. صدرالمتألهین، مبدأ و معاد، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1362 ش.
 15. صدرالمتألهین، متشابهات القرآن، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378 ش.
 16. صدرالمتألهین، مفاتیح الغیب، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی- انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1363 ش.
 17. طباطبایی، محمد حسین، وحی یا شعور مرموز، دارالفکر، قم، بی‌تا.
 18. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزة علمیة قم‏، 1417.
 19. فخر رازی، التفسیر الکبیر...، دارالفکر، بیروت، 1405 ق.
 20. فیض کاشانی، علم الیقین فی اصول الدین، ج1، انتشارات بیدار، قم، 1377 ش.
 21. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ نهم، 1382 ش.
 22. مصباح یزدی، محمد تقی، مجموعه معارف قرآن، خداشناسی، انتشارات در راه حق، قم، 1365 ش.
CAPTCHA Image