اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

بسیاری از متفکران اخلاق معاصر، معتقدند  ورزش در رشد فردی و اجتماعی تأثیر داشته و ورزش هر جامعه، چون آیینه­ای انعکاس دهنده فرهنگ آن جامعه است. با این تفاوت که ورزش ضمن تأثیرگذاری، می­تواند از ارزشهای جامعه نیز، تأثیر بپذیرد.بنابر این، ورزش مقوله‌ای است که در یک جامعه می­تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... را تحت الشعاع خود قرار دهد. در میان تمام مسائل فوق، آنچه از همه بیشتر مورد بی­مهری واقع شده، بحث فرهنگی و اخلاقی ورزش است، موضوعی که در جوامع مختلف و از جمله جامعه خودمان، کمتر به آن پرداخته شده است. شاید به جرأت بتوان گفت، در یک رویداد ورزشی خواه کوچک یا بزرگ، آنچه به آن زیبایی می­بخشد، نمایش ارزشهای اخلاقی است. احترام به قوانین، به حریفان، به داوران و تماشاگران، به همراه گذشت، بردباری، جوانمردی، عدم خشونت و تهاجم، به کار نبردن الفاظ زشت، استفاده نکردن از داروهای نیروزا(دوپینگ) و مسائلی از این دست از آن جمله هستند.
در این مقاله سعی شده است، اخلاق ورزشی با رویکرد بازی منصفانه ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. محوریت فضایل، بازی، رقابت منصفانه، احترام به قوانین و توافق، برداشت‌های متفاوتی است که از این نوع بازی ارائه شده است. بر این اساس، این نوع بازی در کل جامعه ورزشی، اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاگران و رسانه­ها و تعامل نوع ورزش با اخلاق و مشکلات اخلاقی مرتبط با هر حوزه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morals in Sports with the Attitude of Fair Game

نویسندگان [English]

  • Tahereh Neda`I 1
  • Khalil Alavi 2
چکیده [English]

Most of contemporary thinkers of ethics hold that sport is most influential in both individual and social developments; also, sport in every society reflects the culture of society, and at the same it overshadows cultural, economic, and political problems. Among the problem, one can say that "morals in sports" is a topic which is less dealt with in different societies, including our own society. Surely, what beautifies a sporting event is the manifestation of moral values in relation to rules, rivals, spectators, and officials. At the same time, what persuades a sportsman or sportswoman to observe the values is the presentation of fair game, a subject which needs more discussions. In this article, the authors attempt to examine the attitude of fair game, the interaction between sports and morality and some moral problems in specific fields.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • athletes
  • athletic ethics
  • competition
  • fair game
  • sports
  • virtual
1- آذربانی، احمد و رضا کلانتری، (1385)،" اصول و مبانی تربیت بدنی ورزشی"، تهران، انتشارات آییژ، ویرایش دوم، چاپ اول.
2- بای، جان، (1386)،" فوق برنامه و تفریحات سالم ورزشی"، ترجمه: فریدون تندنویس، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ اول.
3- جکسون، راجر و ریچارد پالمر،(1383)، " راهنمای مدیریت ورزشی"  ترجمه: محمد خبیری، نصرالله سجادی، رحمت الله صدیق سروستانی، محمد عزیزی، عباسعلی گائینی و شکوه نوابی نژاد، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک، چاپ سوم.
4- دی سن سی، جوی تی و دنی روزنبرگ، 1384، "اخلاق در مدیریت ورزشی"،  ترجمه : سید محمد حسین رضوی و محسن بلوریان، تهران، انتشارات سازمان تربیت بدنی.
5- شعبانی بهار، غلامرضا،(1384)، " اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش"،  همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان، چاپ اول.
6- طباطبایی، علامه سید محمد حسین، 1382، " ترجمه تفسیر المیزان"،
 7- کاشف، مجید،(1380) ،" اخلاق، بازیهای المپیک و مقایسه آن با ورزش در ایران باستان"، فصلنامه المپیک،  شماره 3 و 4، صفحات 7-3.
8- وینبرگ، روبرت، اس و پگی آ. ریچاردسون،1381، " روانشناسی داوری"،  ترجمه : سیروس چوبینه، تهران، انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، چاپ اول.
9-Anderson, Lynley," (2007) ,Doctoring Rick: Responding to Rick- Taking in Athletes", Sport, Ethics and Philosophy, No: 4, pp: 119-134.
 10- Bergmann Drewe, Sheryle," (2000), Coaches, Ethics and Autonomy", Sport, Education and Society, No: 5, pp: 147-162.
 11- Bivins, T," (1992), A Systems Model for Ethical Decision Making in Public Relation",  Public Relation Review, No: 4, pp: 375.
12- Boxill, Jan," (2003) ,The Ethics of Competition", Jon Boxill “Sport Ethics", Publisher: Black well, First Edition.
13- Bredemeier,B.J and Shields, D.L. (1984) ,"Divergence In Moral Reasoning a bout Sport and Every Day Life", Sociology of Sport Journal, No: 1, pp: 348-357.
14- Chelladurai, Packianathan, (1999), "Human Resource Management in Sport and Recreation ", Publisher: Human Kinetics, First Edition.
 15- Dixon, Nicholas, (2007) ,“The Ethics of Supporting Sport Teams", Morgan William,J."Ethics in Sport " Publisher: Human Kinetics, First Edition.
 16- Dulaney, Sue, (2001), “Ethics in Coaching?", the Sport Journal, No: 4, pp: 9-11.
 17- Jones, Carwyn & Mike Mcnamee, (2003), "Moral Development and Sport: Character and Cognitive Developmentalism Contrasted". Jon Boxill," Spout Ethics", Publisher: Black Well, First Edition.
 18- Malloy, D.C؛ Dwight, H. Zakus, (2002), “Ethics of Drug Testing in Sport – An Invasion of Privacy Justified?" Sport, Education and Society, No: 7, pp: 203-208.
 19- Pearson, Kathleen M." (2003),  Deception, Sportsmanship and Ethics" Jan Boxill, “Sport Ethics”, Publisher: Black Well First Edition.
20- “Sport Official Code of Ethics” , www.naso.org/benefits/ethics.htm, (2008/6/19).
21- Simon,Robert L. (2003), “The Ethics of Strategic Fouling” Jan Boxill, “Sport Ethics” , Publisher : Black well First Edition.
 22-Teetzel, Sarah," (2007), Respecting Privacy in Detecting illegitimate Enhancements in Athletes"  Sport, Ethics and Philosophy, No: 1, pp: 159-170.
 23-Tamburrini, Chaudio M. (2007) “What’s Wrong with Genetic Inequality? The Impact of Genetic Technology on Elite Sport and Society", Sport, Ethics and Philosophy, No: 1, pp: 229-238.
24- Www. Afarineshdaily. ir ,(1385/3/8)
CAPTCHA Image