رویکردى فلسفى و کلامى به مقوله آزادى

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 عضو هیأت علمى دانشگاه تهران

چکیده

«آزادى» را می‌توان از مفاهیمى دانست که علی­رغم سوءاستفاده‌های بسیار از آن، همچنان به عنوان واژه‏اى مثبت در فرهنگها و جوامع مختلف و در تضارب افکار و اندیشه‌های بشری و با الفاظ متفاوت رواج دارد و همگان بیش از هر چیز دیگر به آن تعلق خاطر دارند و براى نیل و وصول به آن عزیزترین سرمایه‌های خویش را تقدیم می‌کنند. با تمام علاقه­ای که بشر به این مفهوم بلندمرتبه دارد، این مفهوم در مقام ثبوت (وجود اختیار در انسان) و در مقام اثبات (قلمرو اختیارات و آزادی بشر در جامعه) همچنان در هاله­ای از ابهام برای متفکران حوزه­های مختلف باقی مانده است. این مقاله ضمن استناد به گوهر عقل انسانی به عنوان دلیل اختیار وی تنها عقل را عقال آزادی انسان می­داند و بر این اساس و با رویکردی فلسفی و کلامی به بررسی معنی اختیاربشردرخلقت و آزادی و قلمرو آن درجامعه می­پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical –Theological Approach to Freedom

نویسندگان [English]

 • Gholam Hosein Khedri 1
 • Mohammad Reza Rezvantalab 2
چکیده [English]

Freedom, in spite of misuses of it, can be regard as one of the concepts which is prevalent as a positive concept in different countries and cultures so that every one is attached to it, and is ready to bestow his most valuable capitals to gain it. Despite such a regard of affection for it, freedom as "free will" in human nature and as "human rights" in society is still in an annulation of ambiguity for thinkers of different domains. This paper, while relying on human intelligence as the reason of free will, considers intelligence as the shackle of human freedom. Based on this point and using a philosophical-theological approach, the paper is going to deal with free will in human nature as well as with freedom in society.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • compulsion
 • Freedom
 • free will
 • human right
 • Responsibility
 • selection
 1. مطهری، مرتضی. 1358،«امور جنسی اخلاق»، صدرا.
 2. مطهری، مرتضی. 1358،«عدل الهی»، صدرا.
 3. روسو، ژان‌ژاک. 1347 ،«قرارداد اجتماعی»،‌ ترجمة غلامحسین زیرک‌زاده، چهر.
 4. کانت،‌ ایمانوئل. 1365، «نقد العقل المجرد»، دارالیقظه.
 5. طباطبایی، محمدحسین. 1360،«المیزان فی تفسیر القرآن»، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 6. صدرالدین شیرازی، محمدبن‌ابراهیم. 1379، «تفسیر القرآن الکریم»، بیدار.
 7. قرطبی، محمدبن‌احمد. 1378،«الجامع الاحکام القرآن»، دارالکتب المصریه.
 8. حسینی بهشتی، محمد. 1382 ،«شناخت اسلام»، دفتر نشر فرهنگ.
  1. Hobbes, 1986, Leviathan, ed, C.B. Macpherson, London: Pengain.
  2. Hobbes, 1969, of Liberty and Necessity, ed.D. D. Raphael, British Moralists, 1650-1800, OX ford, Clarendon,
  3. Hobbes, 1959, The Elements of flow, ed. F. Tonnies, London: Frank Cass.
  4. Locke, An Essay Concerning Human understanding, ed. A.C. Fraser, New York, Dover.
  5. Drabble,1996, Margaret and stringer, Jenny, J, The Concise Oxford Companion of English Literature, Oxford university press.
  6. Heideger, Martine. 1949, Excitence and being, London.

 


CAPTCHA Image