بررسی انتقادی رابطه گرایش تلویحی و شکاکیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.22091/jptr.2023.8976.2832

چکیده

در این مقاله می‎کوشیم با بیانِ معانیِ گوناگونِ «گرایش تلویحی» یا Implicit Bias، تبیین دقیقی از مفهوم و انواع آن به‎دست دهیم. این گرایش‎ها به‎واسطه انجام آزمون‎های تجربی، و به‎نحو غیرمستقیم، در هر فردی می‎توانند مشخص شوند. چنین گرایش‎هایی دارای پیامدهای معرفتیِ متفاوتی هستند. جنیفر سول، استدلال کرده است که ما دلایل بسیار خوبی در دست داریم که نشان می‎دهد داوری‎ها، تصمیم‎ها و ارزیابی‎های ما درباره گزاره‎ها و استدلال‎ها، تحت‎تأثیر گروه‎های اجتماعی قرار دارد که فرد اقامه‎کننده آن استدلال یا گزاره، عضوی از آن است؛ و چنین تأثیری آنچنان زیان‎آور است که می‎تواند در اکثر موارد ما را به اشتباه دچار کند. بدین‎ترتیب، وی اشاره می‎کند ما در اکثر داوری‎های روزمره خودمان، دچار اشتباه می‎شویم و این شکاکیتی را درپی دارد که برای مقابله با آن به اقدامی عملی نیازمندیم. ما استدلال می‎کنیم که دیدگاه سول از جهات گوناگونی دارای ابهام است: 1- تقریر وی از شکاکیت، بسته به اتخاذ نوع خاصی از معنا برای گرایش تلویحی است و لزوماً شامل معانی دیگر نمی‎شود. 2- دیدگاه سول بر خوانش خاصی از تجربه‎گرایی استوار است که درپی آن، ذهن در ساختن باور هیچ مشارکتی ندارد و مانند ماشینی خنثی عمل می‎کند. 3- استدلال سول یک استدلال خودویرانگر است. 4- ‎وی هیچ معیار و سازوکار دقیق و کلی برای اثرپذیری افراد از گرایش‎های تلویحی، بیان نکرده است. 5- ارزیابی وی از عدم‌تأثیر شکاکیت سنتی در زندگی عملی، نادرست است، و درنهایت 6- این اثرپذیری در هر فردی متفاوت از فردی دیگر است و میزان شدت‎و‎ضعف آن در افراد مختلف، روشن نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Critical Investigation of The Association Between Implicit Bias And Skepticism

نویسندگان [English]

  • Mohamadmehdi Moghadas 1
  • Sayed Mohammad Hakak 2
1 Department of Philosophy, Faculty of literature and Humanity sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Department of philosophy, Faculty of Literature and Humanity sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this paper, we attempt to explain the concept and its types by outlining the various meanings of "Implicit Bias". These biases can be indirectly identified in anyone through experimental tests. These biases have different epistemological consequences, namely skepticism. Jennifer Saul has argued that we have very compelling reasons to believe that our judgments, decisions, and evaluations of propositions and arguments are influenced by the social groups that the person making that argument or statement is a member of. Thus, she points out that we make mistakes in the majority of the judgments we make on a daily basis. In light of this, we may be skeptical about the need to take practical action. We argue that Saul's view is ambiguous in several ways: 1- Her discussion of skepticism depends on adopting a certain type of meaning for implicit bias and does not necessarily include other meanings. 2- In Saul's view, the mind does not participate in the creation of belief and acts as a neutral machine. 3- Saul's argument is self-defeating. 4- She has not given precise and general criteria for implicit bias effectiveness. 5- Her evaluation of traditional skepticism's ineffectiveness in society is incorrect. Finally, 6- The degree of effectiveness varies from person to person, and the extent of its strength or weakness differs from person to person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implicit bias
  • skepticism
  • epistemology
  • judgment
  • Jennifer Saul
CAPTCHA Image