نقد و بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئله منطقی شر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه دین دانشکده الهیات . معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

10.22091/jptr.2023.9213.2867

چکیده

شلنبرگ در تقریر جدیدی از مسأله‌ی منطقی شر می‌کوشد از راه ناسازگاری منطقی ترکیب مدّعیات خداباوری با وجود شر، روایت جدیدی از صورتِ منطقی مسأله‌ی شر ارائه دهد. سه ادّعای خداباورانه‌ی تقریر وی، شامل برتری تفوّق ناپذیر، استقلال وجود شناختی و خلوص پیشین است. شلنبرگ برای نشان دادن ناسازگاری منطقی ترکیب وجود خدا و وجود شر، دو رویکرد الگوگرایانه و انگیزه گرایانه را در پیش می‌گیرد. هدف شلنبرگ از به کارگیری این دو رویکرد، بسط استدلال برای افزودن گزاره‌های تکمیلی ضروری به چهار گزاره‌ی اصلی استدلال است. بنابراین، آنچه از مجموع سه لازمه‌ی خداباوری و گزاره‌های تکمیلی به دست می‌آید، این است که در جهان شر وجود نداشته باشد و این منطقاً با وجود شر در جهان ناسازگار است. این مقاله با روشی انتقادی در صدد نشان دادن نادرستی استدلال شلنبرگ است. بر این اساس، از طریق اشکالاتی کوشیده است کذب مقدمه ی(8) به عنوان مقدمه‌ی محوری استدلال شلنبرگ را نشان دهد. با نشان دادن کذب مقدمه (8)، مصونیت استدلال شلنبرگ نسبت به دفاع مبتنی بر اختیار نیز نقض می‌شود. از این رو در مقاله حاضر، افزون بر نقدهای جِروم گِلمن بر مقدمه (8)، نقد دیگری از طریق قیاس ذوحدّین بر مقدمه (8) مطرح شده است که نادرستی استدلال شلنبرگ و ضعف استدلال وی نسبت به کارکرد دفاع پلنتینگا نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A critique of Schellenberg's new logical argument from evil

نویسندگان [English]

  • Amirabbas Alizamani 1
  • Mahboobeh Pakdel 2
1 Department of Philosophy of religion of faculty of theology and Islamic studies, of university of Tehran
2 The Faculty of Theology and Islamic Studies of University of Tehran
چکیده [English]

In a new formulation of the logical problem of evil, J. L. Schellenberg attempts to develop a new version of the logical form of problem of evil through logical inconsistency of the conjunction of three theistic claims with the existence of evil. Schellenberg by appealing to three commitments of theism: Unsurpassable Greatness (UG), Ontological Independence (OI) and Prior Purity (PP) adopts two approaches the Modeling and the Motivation to demonstrate the inconsistency of the conjunction of three theistic claims with the existence of evil. To pursue this aim, Schellenberg develops his argument by adding supplementary propositions to the four claims. Therefore, what is shown from the conjunction of three theistic claims and additional propositions is that there is no evil in the world, whereas this is logically inconsistent with the existence of evil in the world.

This paper through an analytical-critical approach aims to show Schellenberg’s argument is not sound. To show its falsity, this paper has focused on premise (8) as the central premise of Schellenberg’s argument. By showing its falsity, it would also be vulnerable to the free will defense. In addition to Gellman’s critique over premise (8), this paper also poses a dilemma over (8) to show Schellenberg’s argument is not sound and it cannot avoid Plantinga’s rebuttal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schellenberg
  • The logical Problem of Evil
  • The Good
  • Greater world
  • Free will
  • Plantinga's Defense
CAPTCHA Image