آیین کاتولیک و الهیات جدید

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

. استادیار دانشگاه ایلام

چکیده

در مقدمه  مقاله پس از بحث واژه شناسی  به ظهورمدرنیته و عوامل دخیل در پیدایش تفکر مدرن مختصرأ اشاره  خواهد شد. در این باره به دیدگاه رایج درباره عامل اصلی پیدایش دوره  مدرن یعنی اندیشه دکارت اشاره می‌شود. درادامه به چالش‌های مدرنیته با مسیحیت بویژه آیین کاتولیک اشاره خواهد شد. همچنین به سیر تاریخی واکنش‌های آیین کاتولیک به مدرنیته پرداخته می‌شود و گفته خواهد شد که چرا الهیات جدید نتوانست در بستر آیین کاتولیک رشد و نمو کند. در پایان به دیدگاه‌های یکی از الهی دانان کاتولیک(که می‌توان او را الهی دان جدید در الهیات کاتولیک دانست) یعنی‌هانس کونگ پرداخته می‌شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catholicism and Modern Theology

نویسنده [English]

  • Hasan Ghanbari
چکیده [English]

Taking a glance at its related terms, the paper first of all suggests the factors influencing the emergence of Modernity, including Descartes’s thought as the main factor. Next, it pays attention to challenges of Modernity to Christianity, especially to Catholicism; it also shows the historical process of Catholicism’s reactions against Modernity, which yields why Modern theology has not developed in the ground of Catholicism. Finally, it presents the views of a Catholic theologian, Hans Kung.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catholicism
  • Modern theology
  • modernity
  • Descartes’s thought
  • Hans Kung consent
  • explicit consent
  • status quo
  • natural moral law
  • primitive contract
- ارسطو، 1385، متافیزیک،ترجمه شرف الدین خراسانی،تهران، حکمت  .
2- افلاطون،1380، دوره آثار، خوارزمی، ج2.
3- احمدی، بابک ،1377، معمای مدرنیته،مرکز.
4- پازوکی شهرام،1374، ارغنون 5/6.
5- دکارت، رنه ،1372، قواعد هدایت ذهن، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
6- جهانبگلو رامین،1376،   مدرنها، مرکز.
7- جوویور مری،1381، درآمدی به مسیحیت، ترجمه حسن قنبری، مرکز مطالعات ادیان قم.
8- کاپلستون فردریک ،1380، ترجمه غلامرضا اعوانی، سروش، ج 5.
9- لین تولی، 1381، تاریخ تفکر مسیحی،ترجمه روبرت آسریان، فروزان.
10- مک کواری جان،1378، تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه بهزاد سالکی، امیرکبیر.
11- مک گراس آلیستر، 1384، درسنامه الهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی، مرکز ادیان قم،
12- نوذری حسینعلی، 1379،صورتبندی مدرنیته، نقش جهان.
13- هوردن ویلیام، 1368، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طاطه میکائلیان، علمی  فرهنگی،
14-Eliade Mircea 1987 The Encyclopedia of Religion                                                
15-Gilson Etienne,1956 The Christian philosophy of st.Thomas    Aqunas,Random Hous,New York,                                                                                            
16-Kung Hans and David Tracy,1989 Paradigm change in theology,T&T.Clark LTD
17-Kung Hans 1995 ,Christianity,Essens,History and Future,Continuum,New York,
18-Kung Hans 1986, Christianity and the World Religions,Doubleday and Company,INC,Garden City,New York
19-Kung Hans,1976, On Being a Christian,Doubleday,NewYork                                                   
20- Kung Hans,2001The Catholic Church,Phoenix Press                       
21-Kung Hans,1994 The Church,Burns&Oates                                       
        
 
CAPTCHA Image