گالیله، علم، کلیسا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه کلام دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نوشته حاضرپژوهش مختصری است در زندگی فکری گالیله و دستاوردها و کشفیات او و تاثیراتی که برجامعه علمی ومذهبی زمان خود (17 م) گذاشته است. از آن جایی که این کشفیات ارتباط نزدیکی با الهّیات مسیحی داشت ،ابتدا زندگی فکری گالیله را به کوتاهی خواهیم نوشت و سپس به نقش و عملکرد کلیسا نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش سخنان او اشاره‌ای  خواهیم کرد. درسیرمطالب به این پرسش نیز پاسخ گفته خواهد شد که آیا تعارض میان علم و دین در این داستان امری حقیقی است یا نه .در انتها گالیله به ترازوی نقد سنجیده می‌شود.
 
 

تازه های تحقیق

هم علم و هم دین هر دو فعالیت‌های بشری اند؛ هر کدام از آن‌ها سهم و مشارکتی در تعیین مشخصات انسان متمدن دارد. هر کدام از آن‌ها تأثیر ژرفی بر زندگی آدمی و آرزو مندی‌ها و کامیابی‌های او داشته است. در هر دو خطه، از زبان مشترک بشری، که متخذ از مبادی مشترک است، استفاده می‌شود. سرآغاز هر دو خطه، مبادی مشترک حیرت و کنجکاوی، اعجاب و مهابت و اشتیاق به فهم چرا و چگونه بودن جهان است. تعلق خاطر بنیانی در هر دو خطه، در پیچیدن با جهان و یافتن جایگاه آدمی درآن است ؛ نیز به وجهی، معنادارکردن زندگی و تشخیص دادن قسمی نظم در جهان است. یکی، فرض‌ها و انگیزه‌هایی را برای دیگری فراهم می‌کند (استینز بی،1386: 21) .

واپسین جمله، مؤید همین مدعا است. به گفته وایتهد : وقتی تأمل می‌کنیم که دین و علم چه ارج و اهمیتی برای بشر دارند، گزاف نیست اگر بگوئیم سیر آیندۀ تاریخ بستگی به معامله این نسل با مناسبات و روابط فی ما بین آن دو دارد. (باربور،1362: 13).  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Galileo, Science, and the Church

نویسندگان [English]

 • Ali Haqi 1
 • Somayyeh Khazāyi 2
چکیده [English]

Galileo is a great 17th-century scientist who left considerable influences on the scientific and religious community of his time, and whose discoveries are in close connection with Christian theology. The present paper deals firstly with Galileo’s thinking process; next, it points out the function of the Church; still next, it discusses the question of conflict between science and religion; and finally it suggests some criticisms of Galileo.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • science
 • church
 • instrumentalism
 • order of the cosmos
 • Meaning of Life
 • structure of the cosmos
 • geocentric view
 • heliocentrism
 1. ارسطو، 1379،در آسمان ،  ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، هرمس .
 2. استینز بی، دِرِک، 1386، علم ، عقل و دین ، ترجمه علی حقی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ 1.
 3. اسمیت،آلن،جی،ار، 1377 ،علم و جامعه در سده های شانزدهم و هفدهم ، ترجمه علی حقی، مشهد، به نشر.
 4. باتر فیلد، هربرت، 1379، مبانی علم نوین (1300-1800)، ترجمه یحیی نقاش صبحی، تهران، شرکت انتشارات  علمی و فرهنگی.
 5. باربور،ایان،1362، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 6. برت،ادوین آرتور،1369، مبادی مابعدالطبیعه علم نوین ،  ترجمه عبدالکریم سروش،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 7. برنال،ج،د،1372، فیزیک درتاریخ، ترجمه علی معصومی، تهران، فرهنگستان.
 8. برنال،جان دزموند،1356،علم درتاریخ، ترجمه حسین اسدپور پیران فر. تهران،امیر کبیر.
 9. پوپر، کارل ریموند، 1379، اسطوره چارچوب، ترجمه علی پایا، تهران، طرح نو، چ 1.  
 10. جوادی،شفیع، بی تا، زندگی و آثار گالیله ، تهران، گام .
 11. دامپی یر،1371، تاریخ و فلسفه علم ، ترجمه حسین آذرنگ ،تهران، سمت.
 12. دریک، استیلمن 1382 ،گالیله، ترجمه محمد رضا بهادری. تهران، طرح نو.
 13. دورانت، ویلیام،1348، تاریخ تمدن ویل دورانت، ترجمه اسماعیل دولتشاهی.تهران، اقبال.
 14. دیباس،آلن،جی، 1378،انسان،طبیعت ورنسانس، ترجمه علی حقی. مشهد، به نشر.
 15. رنان ،کالین ، 1366،تاریخ علم کمبریچ ، ترجمه حسن افشار. تهران، سعدی ج 1.
 16. سروش، عبدالکریم،1374، درس هایی در فلسفۀ علم الاجتماع ، تهران، نشر نی  ، چ1. 
 17. شارات،مایکل، 1377، گالیله نوآور دورانساز، ترجمه حسن افشار. تهران، نشر مرکز.
 18. کاپالدی،نیکلاس،1377،فلسفه علم، ترجمه علی حقی، تهران، سروش.
 19. کالینسون،رایانا، 1379،پنجاه فیلسوف بزرگ، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی .تهران، عطایی.
 20. کرومبی،آ،سی، 1371،اوگوستین تا گالیله، ترجمه احمدآرام. تهران، سمت.
 21. کلاولین، موریس... و دیگران، 1374، گالیله، گوشه هایی از زندگی و آثار او، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی و  فرهنگی.
 22. کوستلر،آرتور، 1351، خوابگردها، ترجمه منوچهر روحانی(زیر نظر فواد روحانی). تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
 23. گومپرتس, تئودور, 1375، متفکران یونانی ، ترجمه محمد حسن لطفی،تهران، انتشارات خوارزمی، ج1.          
 24. لازی، جان، 1377،  درآمدی تاریخی به فلسفۀ علم ، ترجمه علی پایا، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  دانشگاه‌ها، چ2.  
 25. مهدی نژاد، محمدحسین،1384،  دین ودانش، تهران، دانشگاه امام صادق.
 26. هسه، ماری، 1372، «قانون ها و تئوری ها» مندرج در علم شناسی فلسفی، به انتخاب و ترجمه عبد الکریم سروش ،تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ1.  
 27. هلزی‌هال، لویس ویلیام،1384،  تاریخ وفلسفه علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران، سروش ج 4.

انگلیسی

1. Duhem, Pierre, 1977,The Aim and Structure of Physical Theory, Atheneum, New York.

2. Popper, Karl R., 1968,Conjectures and Refutations, Harper Torchbooks, New York.

3. Stace, W.T., 1946, A Critical History of Greek Philosophy, Macmillan, London.

 

 مقاله

 علیمردان خان، شاهرخ، خرداد-76، «بنیانگذاران علم نوین»، دانشمند.

CAPTCHA Image