مکتب فلسفی فیض کاشانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

. استادیار گروه فلسفه دانشگاه مفید قم، ایمیل: Kamelan@mofidu.ac.ir

چکیده

فیض کاشانی یکی از معدود عالمان شیعی است که با داشتن دیدگاهی مبتنی بر حدیث در فقه (اخباریگری)، بینش فلسفی با گرایش به حکمت متعالیه و عرفان و تصوّف دارد. این مقاله پس از بررسی مکتب فلسفی او، به پاسخ این سؤال می‌پردازد که چگونه فیض میان اخباریگری و حکمت متعالیه و عرفان و تصوّف جمع کرده است. آیا او شخصیتی چند وجهی است یا به گونه‌ای میان رشته‌ای بین حکمت و عرفان و اخباریگری عمل کرده و از هر یک از آنها در تبیین دیگری بهره برده است و یا به وحدت میان برهان و قرآن و عرفان معتقد است و در این فرض، آیا دیدگاه او با نظریه صدرا در این مسأله متفاوت است یا خیر؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fayd Kashani’s Philosophical School

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadeq Kamelan
چکیده [English]

In spite of using hadith-based approach in Islamic jurisprudence, Mulla Fayd Kashani is among the few Shiite scholars who hold a philosophical attitude based on transcendent theosophy, Mysticism and Sufism. Presenting his philosophical school, this research essay deals with the question how he could put together the tradition-oriented approach and such a philosophical attitude. Can we say he is a multi-dimensional scholar, or he has adopted a multi-disciplinary way so that to explain each disciplinary with the other, or he believes in the unity between the demonstration, the verses and intuition. Supposing that these are the case, what differences are there between Mulla Sadra’s and Sohrawardi’s viewpoints?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition-oriented approach
  • transcendent theosophy
  • Fayd Kashani
  • Philosophical School
1. قرآن کریم.
2. آشتیانی، سیّد جلال الدّین، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوّم، 1378ش، قم.
3. ابن ترکه، صائن الدین محّمد، تمهید القواعد، تحقیق سیّد جلال‌الدّین آشتیانی، انجمن حکمت وفلسفـة ایران، چاپ دوّم، 1360ش، تهران.
4. ابن‌سینا، حسین‌بن عبدالله، الاشارات والتنبیهات، دفترنشر الکتاب، چاپ دوّم،1403 ق، تهران.
5. صدرای شیرازی، محمد بن ابراهیم، الأسفار الأربعة، کتابفروشی مصطفوی، بی‌تا، قم.
6. ----------،----------- ، شرح اصول الکافی، تصحیح محمد خواجوی، دوره 4 جلدی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، چاپ دوّم، 1383ش، تهران.
7. ----------،----------- ، الشواهد الربوبیة، دانشگاه مشهد، چاپ اوّل، 1346ش، مشهد.
8. ----------،----------- ، الشواهد الربوبیة، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوّم، 1360ش، مشهد.
9. فیض‌کاشانی، ملّامحسن، اصول‌المعارف، تحقیق سیدجلال‌الدین آشتیانی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوّم، 1362ش، قم.
10. -----، ----- ، ده رساله، مرکز تحقیقات علمی و دینی امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اوّل، 1371ش، اصفهان.
11. -----، ----- ، رساله‌های فیض(رساله‌های مرآة الآخره، ضیاء القلب، بشارة الشّیعه و خلاصة الاذکار)، چاپ سنگی، بی‌تا.
12. -----، ----- ، سفینة النّجاة،ترجمـة محمد رضا تفرشی نقوسانی، چاپ قم.
13. -----، ----- ،  علم‌الیقین، انتشارات بیدار، چاپ اوّل، 1377ش، قم.
14. -----، ----- ،  عین‌الیقین، انتشارات انوار‌الهدی، چاپ اوّل،  1427 ق، قم.
15. -----، ----- ،   قرة‌العیون، دارالکتاب الاسلامی، چاپ دوّم، 1423 ق، قم.
16. -----، ----- ، کلمات‌مکنونه، تحقیق عزیز الله عطاردی، مؤسسـة چاپ وانتشارات فراهانی، چاپ اوّل، بی‌تا، تهران.
17. -----، -----، الوافی، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اوّل، 1370ش، اصفهان.
18.قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، بیدار، 1363ش، قم.
19. موسوی خوانساری، محمّد باقر، روضات الجنّات، دوره 6جلدی، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا، قم.
CAPTCHA Image