روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه فلسفه و کلام، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم ، ایران

10.22091/jptr.2024.9978.2956

چکیده

تحقیق حاضر بر اساس نظریۀ اعتباریات و با روش تحلیل منطقی به روش‌شناسی تعریف مفاهیم اعتباری پرداخته و پانزده قاعده روش‌شناختی در باب تعریف مفاهیم اعتباری عرضه کرده است. روش تعریف این مفاهیم به روش تحلیل مفهومی است و قواعد عرضه شده برخی به مبانی تعریف، برخی به اقسام آن و برخی نیز به روش هایی برای کشف مؤلفه های مفهومی مفاهیم اعتباری اختصاص دارد. با توجه به این روش‌ها می‌توان مؤلفه‌های این مفاهیم را کشف کرد و در تعریف به روش تحلیل مفهومی از این مؤلفه‌ها بهره برد. البته باید توجه داشت مهمترین مؤلفه یک مفهوم اعتباری، غرض آن است که باید در هر تعریفی به کار گرفته شود. به کارگیری دیگر مؤلفه‌ها در تعریف با توجه به هر مفهوم ممکن است متغیر باشد. تحلیل مفهومی در تعاریف هنجاری نیز جاری می‌شود. البته باید توجه داشت در تعاریف هنجاری که به قصد توصیه انجام می‌شود مؤلفه های مفهومی کشف نمی‌شوند بلکه وضع می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The methodology of defining conventional concepts based on Allameh Tabatabai's Etebarian theory

نویسندگان [English]

  • Javad Talebitadi
  • Asgar Dirbaz
  • Ahmad Abedi
Department of Philosophy and Theology, Faculty of Theology, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

Based on Tabatabaei's theory and by the method of logical analysis, the present research has dealt with the methodology of defining conventional concepts and presented fifteen methodological rules. The method of defining these concepts is the method of conceptual analysis, and some of the presented rules are dedicated to the basics of definition, some to its types, and some to methods to discover the conceptual components of conventional concepts According to these methods, it is possible to discover the components of these concepts and use these components in the definition using the method of conceptual analysis. Of course, it should be noted that the most important component of a credit concept is its purpose, which must be used in any definition. The use of other components in the definition may vary according to each concept. It should be noted that in the normative definitions that are made with the intention of recommending, the conceptual components are not discovered but are established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method
  • methodology
  • definition
  • conventional concepts
  • social Sciences
CAPTCHA Image