دلایل هنجاری پایه بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ وضعیّت تکلیف اخلاقی انتخاب‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه اخلاق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

10.22091/jptr.2024.10239.2995

چکیده

فلسفۀ اخلاق هنجاری به ارزیابی اخلاقی انتخاب‌ها می‌پردازد تا آن انتخاب‌هایی که «باید» انجام دهیم قابل تشخیص شوند. دیدگاه دلیل‌بنیاد در نظریات هنجاری، امور واقع دربارۀ دلایل را بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ امور واقع دربارۀ آنچه «باید» انجام دهیم می‌داند. از منظر این دیدگاه، در این مقاله نشان داده می‌شود که وضعیت تکلیف اخلاقی یک انتخاب -که به زعم ما از وضعیّت تکلیف هنجاری آن انتخاب اشتقاق می‌یابد- براساس آنچه مُدل پایۀ اصلاح‌شده می‌خوانیم تعیین‌پذیر است. مُدل پایه از خروجی وزن‌کردن مقادیر وزنی دلایل هنجاری پایه مربوط به یک موقعیّت بهره می‌گیرد تا وضعیت‌های تکلیفی واجب، ممنوع و جایز را از هم متمایز سازد. برای دفاع از این فرضیّات به اِشکال‌هایی که مخالفان مطرح کرده‌اند می‌پردازیم؛ این اشکالات شامل کُل‌گرایی مولفه‌ای، کثرت‌گرایی هنجاری، کُل‌گرایی در خصوص ترکیب‌پذیری و اِشکال اختیارات می‌شود. پس از ارزیابی این اِشکالات به هر یک پاسخ داده می‌شود. در صورتی که استدلال‌های ما صحیح باشد در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که فرضیّات مطرح‌شده قابل دفاع هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Option’s moral deontic status is grounded and explained by basic normative reasons

نویسندگان [English]

  • Hossein Asnavandi 1
  • Mohsen Javadi 2
1 Department of Philosophy and Theology University of Qom Qom Iran
2 Department of Philosophy and Theology University of Qom Qom Iran
چکیده [English]

Normative ethics determine the options we ought to do by ethically evaluating actions. In the reason-based theory, the facts of what ought to do are grounded and explained in virtue of the facts about reasons. According to this view, in this article it is shown that the moral deontic status of the options -which itself is derived from the normative deontic status of the options-is determined by weighing the amount of normative weight of the basic practical normative reasons and based on what we call the modified basic model. Actually, the modified basic model works by weighing the basic normative reasons relevant to a situation. To support our assumptions, we address the objections raised by the opponents. These objections include Pro tanto holism, normative pluralism, non-compositional holism and the objection of normative options. After evaluating these objections, each one will be responded. Finally, we conclude that our assumptions will be defensible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reasons-based view
  • basic normative reasons
  • weighing reasons
  • all-things-considered reasons
  • deontic status
CAPTCHA Image