تحلیل و بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب «نسبت دین و اخلاق»

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/jptr.2024.10145.2981

چکیده

در این مقاله به بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ، در باب «نسبت دین و اخلاق» می‌پردازیم. از نظر کریگ، معرفت به ارزش‌ها و تکالیفِ اخلاقی، ابتنائی بر خداباوری ندارد؛ زیرا خداوند وظایفِ اخلاقی را در قلب تمام آدمیان، نگاشته است. با این حال، در ساحت‌ هستی‌شناختی، بهترین تبیین برایِ واقع‌گراییِ اخلاقی، خداباوری است. واقع‌گرایانِ خداناباور، اگر بخواهند از مغالطۀ طبیعت‌گرایانه اجتناب بورزند، باید واقعیّات اخلاقی را از سنخ هویّاتِ انتزاعیِ افلاطونی، مانند اعداد و گزاره‌ها، بدانند. در مقابل، خداباوری، نیازی به تمسّک به هویّاتِ افلاطونی ندارد؛ زیرا خداوند، به مثابه موجود انضمامی، خیر بالذات و منشأ هرگونه خیرِ اخلاقی است.
در نقد دیدگاه کریگ گفتیم که (1). ویژگی واقعی معادل با امر ماهوی نیست. بنابر یک خوانش از مور، محمولات اخلاقی جزء معقولات ثانیه فلسفی‌اند و به عینِ وجودِ موضوعات، موجود هستند. (2). می‌توان، با تمرکز بر وجودِ «شرِّ اخلاقی»، استدلال کریگ را معکوس نمود و استدلالی به نفع وجود شیطان نیز اقامه کرد. (3). لازمۀ استدلالِ کریگ، نفیِ هرگونه تکلیفِ اخلاقی از خداناباوران است.(4) اطاعت از امر خدا بهخاطر امر خدا، نامعقول است و کریگ پاسخ مقنعی به اشکال دور نمی‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Examination of William Lane Craig's Viewpoint on the “Relationship between Religion and Ethics”

نویسنده [English]

  • reza naghavi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This paper scrutinizes William Lane Craig's perspective on the relation between religion and ethics. According to Craig, knowledge of moral values and obligations is not inherently tied to theism, as he posits that God has embedded moral obligations within the human heart. However, in terms of ontology, Craig contends that theism provides the best explanation for moral realism. Atheistic realists, in avoiding the naturalistic fallacy, are urged to conceptualize moral properties as abstract Platonic entities akin to numbers and propositions, a stance unnecessary within the theistic framework where God, a concrete entity, serves as the supreme good and ultimate source of moral goodness. Critically assessing Craig's viewpoint, the paper contends that (1) real property should not be conflated with an essential constituent. Drawing on Moore's perspective, moral predicates are construed as second-order philosophical concepts inherently tied to the existence of subjects. (2) By centering on the existence of "moral evil," Craig's argument can be inverted, providing grounds for an argument supporting the existence of Satan. (3) The consequence of Craig's argument is the negation of any moral obligation for atheists. (4) Positing obedience to God's command solely for its own sake as irrational, Craig's argument may potentially exhibit circular reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • Non-realism
  • Theism
  • Atheism
  • Abstract entities
  • Second-order Philosophical Concepts
  • William Lane Craig
CAPTCHA Image