حق به‌ْمَرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب

چکیده

مرگ از روی ترحم یا به‌مرگی، از مسائل بنیادی اخلاق زیستی است که از جهات گوناگونی بررسی می‌شود. آیا می‌توان به استناد اصول اخلاقی به کشتن بی‌درد کسانی اقدام کرد که خود، برای رهایی از درد و رنج پایان‌ناپذیر خویش، خواستار آن هستند؟
این نوشتار پس از مقدمه‌ای به بحث  خود در پنج عنوان می‌پردازد:
 نخست این عمل را بر اساس عناصر اصلی اوتانازی (euthanasia)، به گونه‌ای روشن تعریف و انواع را آن معرفی می‌کند؛ دوم، دیدگاه مسیحیت را درباره این عمل  باز می‌گوید؛ سوم؛ به تحلیل دیدگاه اسلام درباره این عمل می‌پردازد؛ چهارم، دلایل موافقان اوتانازی را گزارش می‌کند که آنان برای اثبات نظر خود بیشتر به دو دلیل استناد می‌کنند: نخست اصل خودآیینی فردی و دیگری اصل شفقت و نوع‌دوستی؛ پنجم به تحلیل  و بررسی این دلایل می‌پردازد و کاستی های آنها را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Euthanasia from Christian and Islamic point of view

نویسنده [English]

 • Sayyed Hasan Eslami
چکیده [English]

n this paper, the author tries to deal with one of the most important contemporary ethical problems, i.e. euthanasia. Is it moral and ethically justifiable to kill a terminally ill person on his or her request due to an endless pain and suffering or incurable disease? To answer the question, the paper is divided into five sections. In the first section, euthanasia and its various kinds are defined, and the scope of the paper is limited accurately. The second section introduces catholic teachings and its uncompromising position against this action. The third section introduces Islamic viewpoint on euthanasia. Based on the Quranic verses, killing an innocent person is the gravest crime and is against God’s written law. The forth section concentrates on the two fundamental arguments in favor of euthanasia: the first is self-determination and respect for human autonomy, and the second is compassion and kindness to the patient with incurable disease. The fifth section assesses these reasons and tries to show that they are misused.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Euthanasia
 • mercy killing
 • Islamic bioethics
 • Christian bioethics
 • Islamic ethics
 1. حمیش، عبدالحق، قضایا فقهیة معاصرة، الشارقه، جامعه الشارقه، 2004.
 2. دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.
 3. سعدی، گلستان، تصحیح غلام حسین یوسفی، تهران، خوارزمی، 1374.
 4. شریف رضی، (گردآورنده)، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی،  تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1373.
 5. غزالی، ابوحامد محمد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374.
 6. فرانکل، ویکتور ، پزشک و روح، ترجمه فرخ سیف بهزاد، تهران، نشر و پخش ویس، 1368.
 7. کتاب مقدس، انگلستان، انتشارات ایلام، 2002.
 8. مسعد هلالی، سعدالدین، قضیة المسنین الکبار المعاصرة و احکامهم الخاصة فی الفقه الاسلامی دراسة فقهیة مقارنه، کویت، جامعه الکویت، 2002.
 9. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین، اللمعة الدمشقیه، تصحیح سید محمد کلانتر، نجف، جامعه النجف الدینیه، بی‌تاریخ.
  1. Becker, Lawrence C., and Charlotte B. Becker,  Encyclopedia of Ethics, London, Routledge, 2001.
  2. Cahn, Steven M., and Peter Markie,   Ethics; History, theory, and contemporary issues, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
  3. Clarke, Paul Barry, and Andrew Linzey, Dictionary of Ethics, Theology and Society, London, Routledge, 1996.
  4. Cohen, Andrew I. and Christopher Heath Wellman,   Contemporary Debates in Applied Ethics, USA, Blackwell Publishing, 2005.
  5. Curzer, Howard J., Ethical Theory and Moral Problems, Canada, Wadsworth Publishing Company, 1998.
  6. Declaration on Euthanasia, Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Available at: vatican.va. 
  7. Kuhse, Helga and Peter Singer, A Companion to Bioethics, USA, Blackwell Publishers, 1998. 
  8. Lafollette, Hugh, Ethics in Practice: An Anthology, Oxford, Blackwell Publishers, 1997.
  9. McCoy, Alban, an Intelligent Person's guide to Christian Ethics, London, Continuum, 2004.
  10. Mil, John Stewart, Mill Texts, Commentaries, Selected and Edited by Alan Ryan, New York, W.W. Norton & Company, 1997. 
  11. Onions, C. T., The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1998.
  12. Paulus PP. II, Ioannes,  Evangelium Vitae, to the Bishops Priests and Deacons Men and Women religious lay Faithful and all People of Good Will on the Value and Inviolability of Human Life, Vatican City, 1995.
  13. Rachels, James, The Right Thing to Do; Basic Readings in Moral Philosophy, New York, Random House, 1989.
  14. Singer(1993), Peter, A Companion to Ethics, Oxford, Blackwell Publishers.
  15. Singer, Peter,  Practical Ethics, USA, CambridgeUniversity Press, 1996.
  16. The Bible, Authorized version, Editor John Stirling, London, The British & Foreign Bible Society, 1960. 
  17. White, James, Contemporary Moral Problems, USA, West Publishing Company, 1997.
CAPTCHA Image