بررسی و واکاوی مبانی فلسفی مسئله رئالیسم و نارئالیسم دینی با تأکید بر نظرگاه پیتر برن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22091/jptr.2024.10678.3046

چکیده

این مقاله با تأکید بر اندیشه پیتر برن، یکی از مهم‌ترین چهره‌های شاخص فلسفه دین معاصر، افزون بر تبیین دیدگاه او درباره رئالیسم و نارئالیسم و همچنین خداباوری، دین و الاهیات، به واکاوی و بررسی بنیان‌های فلسفی این مسئله پرداخته است. نظرگاه پیتر برن با اینکه یک رویکرد انتقادی به ابعاد مختلف نارئالیسم است، دربردارنده تمییزی اساسی میان خداباوری و الاهیات در اتخاذ نظرگاه رئالیستی و نارئالیستی درباره آن‌هاست؛ با توجه به تفکیک دو ساحت الاهیات و خداباوری می‌توان چنین گفت که وی معتقد به نارئالیستی بودن الاهیات ـ لیبرال ـ به عنوان یک رشته علمی و آکادمیک و رئالیستی بودن دین، خدا و گفتمان خداباورانه است؛ بدین معنا که در نظرگاه او، غایت گفتمان خداباورانه به موجودی فراذهنی، فرادنیایی و متعالی اشاره دارد. این نوشتار در نهایت به واکاوی و بررسی مبانی فلسفی این موضوع پرداخته است و اشارت اجمالی پیتر برن در بررسی ریشه تمایز رئالیسم و نارئالیسم و همچنین تفسیر نارئالیستی مدرن از دین را مورد مداقه قرار داده و افزون بر واکاوی ریشه‌های مسئله رئالیسم و نارئالیسم دینی و با تأکید بر نسبت سوژه و ابژه ـ بالاخص در فلسفه کانت ـ به نقد و بررسی این بنیان فلسفی در نظرگاه پیتر برن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the philosophical foundations of the issue of religious realism and non-realism with emphasis on Peter Byrne's point of view

نویسندگان [English]

  • JAFAR shanazari 1
  • alireza Nahri 2
1 Department of Islamic Philosophy and Theology, Ahl al-Bayt Faculty of Theology and Education, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Department of Religions and Comparative Mysticism, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Emphasizing Peter Byrne's thought, One of the most important figures of contemporary religious philosophy, This article, In addition to explaining his views on realism and non-realism as well as theism, religion and theology, analyzes the philosophical foundations of this issue. Byrne's critical approach to various dimensions of non-realism, it contains a fundamental distinction between theism and theology in adopting a realist and non-realist point of view about them; Considering the separation of the two fields of theology and theism, he believes in the unrealistic nature of liberal theology as a academic discipline and the realism of religion, God and theistic discourse; the purpose of the theistic discourse refers to a extra-mental, extra-mundane, transcendent entity .ultimately, has analyzed the philosophical foundations of this issue؛ and Peter Byrne's brief reference in examining the origin of the distinction between realism and non-realism؛ And also highlighted the modern non-realistic interpretation of religion. And in addition to analyzing the roots of the problem of religious realism and non-realism And by emphasizing the relationship between subject and object - especially in Kant's philosophy-has reviewed this philosophical foundation in the opinion of Peter Byrne.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • non-realism
  • subject and object
  • theology
  • religion
  • God
CAPTCHA Image