عناصر و نوشته‌های پیش گویانه در عهد عتیق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی زمینه‌ها و خاستگاه ظهور مجموعه‌ای از نوشته‌های کتاب مقدس، موسوم به «نوشته‌های پیش‌گویانه» یا «مکاشفه‌ای» و نقش آنها در تکوین هویت تاریخی، قومی و ملی دو سنت یهودی و مسیحی، گذشته از اهمیت علمی و تخصصی ویژه خود، در فهم روح و جوهره باورهای دینی و اسطوره‌ای غرب معاصر بسیار مدد می‌رساند. این نوشته‌ها نمایانگر هیاتی مرکب از عناصر اجتماعی، سیاسی و عینی عصر نگارش خود و همچنین عناصری از باورهای دینی – کلامی و اسطوره‌ای هستند که به نحو خاصی با یکدیگر ترکیب گردیده و به منزله سندی درباره گذشته روحی و معنوی دو سنت دینی یاد شده بشمار می‌روند. در این مقاله که به بررسی فشرده دو نوشته اصلی از نوشته‌های پیش‌گویانه عهد عتیق اختصاص دارد، مبادی و ساختار آنها تبیین گردیده و در ضمن آن مختصات اندیشه‌های منجی گرایانه و آخرالزمانی در کتاب مقدس نیز روشن شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prophetic Elements and Writings in the Old Testament

نویسنده [English]

  • Husayn Kalbāsī
چکیده [English]

The scientific study of the background and origin of emerging a collection of biblical writings called “prophetic writings” or “apocalyptic writings” and their role in creating historical, ethnical and national identity of the Jewish and Christian traditions, aside from its special scientific importance, contributes to understanding the spirit and essence of western religious and mythological beliefs. These scriptures reflect a set of objective socio-political elements of the age in which the scriptures have been written, and a set of religious, theological and mythological beliefs, which are composed in a special way and considered as a document regarding the spiritual precedent of the two religious traditions. This paper, which devotes to the examination of two major writings of the prophetic scriptures of the Old Testament, is going to describe their principles and structure as well as the characteristics of the messianic and apocalyptic ideas in the Bible.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apocrypha
  • Daniel
  • Isaiah
  • prophet
  • Messianism
- کتاب مقدس، ترجمه قدیم، انگلستان، چاپ سوم، انتشارات ایلام، 2002.
- کرینستون، جولیوس، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377.
- Heineman, J. The Messiah of Ephraim, HarvardUniversity, 1975
- The Hollyy Bible, New Revised Standard Version, OxfordUniversity Press, 1995
- Scholem, G. The messianic Idea in Judaism, NewYork, Schoken, 1971
- Sharot, S., Messianism, Mysticism and Magic, Chapell Hill, USA, 1981
 
CAPTCHA Image