اصالت وجود یا ماهیت: خلط شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

در بحثِ نفس‌گیرِ اصالت وجود یا اصالت ماهیت، ضرورت دارد ابتدا، نخستین قضیّه‌ای که مستند و خاستگاه این بحث است، بررسی و تحلیل شود، سپس چگونگی حصول تصوری که این تصدیق از آن به دست می‌آید مورد بحث قرار گیرد، آن‌گاه معنای قضیه وجودی یا کان تامّه روشن شود و سرانجام با بیان معانی لفظ ماهیت و معانی لفظ وجود و مقایسة آن‌ها با هم نشانه‌های خلط مبحث شناخت‌شناسی و هستی‌شناسی دیده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussion of the Principality of Existence: Confusion of Epistemology and Ontology

نویسنده [English]

 • Ahmad Ahmadi
چکیده [English]

In the arduous discussion of the principality  of existence (asālat al-wujūd) or the principality of essence (asālat al-māhiyya), it is necessary first to examine the proposition which is the cornerstone of this discussion; second, it should be discussed how its conception can cause its acknowledgement; then we can clarify the significance of existential proposition; and finally, setting forth the meanings of the  word “existence” and those of the  word “essence” or “quiddity”, it would appear the signs of confused discussion of epistemology and ontology.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • existence
 • essence
 • principality of existence
 • principality of essence
 1. ابن‌سینا، التعلیقات، تصحیح عبدالرحمن بدوی، مرکز النشر، 1404.
 2. احمدی، احمد، اتحاد عالم و معلوم، یادنامه استاد جعفری،
 3. __________ ، تجربه حسی و رابطة آن با کلیت و استقراء، خردنامة صدرا، ش 16، تابستان 1378.
 4. طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم،  مجموعه آثار شهید مطهری، ج 7.
 5. لاهیجی، عبدالرزاق، الکلمه الطیّبه، مخطوط.
 6. __________ ، سرمایه ایمان، انتشارات الزهراء، 1362.

 

CAPTCHA Image