نگاهی بر چالش‌های نظری استاد مطهری با آرای فلسفی علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مرتضی مطهری معمولاً به عنوان شرح و بسط دهنده دیدگاه‌های علامه طباطبائی معروف است،  اما با تأمّل در آثار وی می‌توان ابعاد متعدّدی از اجتهادها و استنباط‌های شخصی را در آنها یافت. بخشی از این آرای ویژه در چالش و تقابل با آرای علامه طباطبائی قرار می‌گیرند. این مقاله درصدد ترسیم بخشی از چالش‌های این دو متفکر در عرصه مباحث نظری و فلسفی است.
پاره‌ای از این چالش‌ها مربوط است به مسائلی از قبیل: حرکت توسّطی، لزوم موضوع حرکت، حرکت بالعرض یا بالتبع، حرکت و تکامل، حرکت و مسئلة تضاد، حامل استعداد‌، حدوث ذاتی، برهان صدیقین، حکمت الهی،‌ عبث نبودن خلقت، اصل استخدام، کلیت احکام اخلاقی و جاودانگی آن، ضرورت اجتماع.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance at Mutahari’s Theoretical Challenges To ‘Allāmah Tabātabā’ī’s Philosophical Opinions

نویسنده [English]

 • Abdullāh Nasri
چکیده [English]

Morteza Mutahari is well-known as the exponent of ‘Allamah Tabātabā’ī’s viewpoints; however, reflecting on his works, one can find different aspects of his personal understandings, some of which are in contrast to ‘Allāmah Tabātabā’ī’s views. The present article seeks to figure out some challenges of these two thinkers in the field of philosophical discussions. Some of the challenges are concerned with: mediating movement, necessity of subject in motion, motion by subordination, motion and evolution, motion and conflict, bearer of potentiality, essential contingency, ontological argument, divine wisdom, purposefulness of creation, employment principle, universality of moral judgments, immortality of moral judgments, and necessity of community .
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy
 • motion
 • contingency
 • ontological argument
 1. جوادی آملی، عبدالله، تبیین براهین اثبات خدا، نشر اسراء، 1374.
 2. صدرالمتألهین شیرازی، ااسفار الاربعه، مصطفوی، 1368.
 3. طباطبایی، محمد حسین، نهایة‌الحکمه، مؤسسه النشر الاسلامی، سال 1362.
 4. ــــــــــــــــــــ ، بدایة‌الحکمه، دارالمصطفی (بیروت)، .1402
 5. ــــــــــــــــــــ  ، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج2، 4، 5، صدرا، 1364 و 1368.
 6. ــــــــــــــــــــ ‌ ، رساله قوة و فعل، ترجمة محمدی گیلانی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1364.
 7. ــــــــــــــــــــ   ، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، 2، 13-14، مؤسسه النشر الاسلامی، 1414.
 8. مطهری، مرتضی، حرکت و زمان، ج1، 4، 5، حکمت، 1366، 1375 و 1379.
 9. ــــــــــــــــــــ  ، مجموعه آثار، ج2، 4، 6، 8 ، 13، صدرا، 1370.
 10. ــــــــــــــــــــ  ، یادداشت‌ها، ج5 و 7، صدرا، 1382.
 11. ــــــــــــــــــــ  ، مقالات فلسفی، حکمت، سال 1366.
 12. نصری، عبدالله، حاصل عمر، ج1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1382.

 

 

 

CAPTCHA Image