ارتباط وجودشناسی و زیبایی شناسی در فلسفة ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

 ملاصدرا در زمانی پا به عرصة فلسفه نهاده که مسئلة غالب فلسفی، مسئلة اصالت وجود و ماهیت بوده است. او در چرخشی معرفتی از نظریة اصالت ماهیت در عرصة موجودات ممکن الوجود به نظریة اصالت وجود در این عرصه میگراید. این چرخش، انقلابی فراگیر در ساحت فلسفه ایجاد می‌کند و به تبع خود، اصولی همچون وحدت وجود، تشکیک وجود و اشتداد وجود را حاصل می کند. ملاصدرا عینیت مصداقی وجود، زیبایی، علم و دیگر صفات کمالی را به عنوان یک اصل فلسفی مطرح می‌کند. درچنین نگاهی، به اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت زیبایی، تشکیک زیبایی و اشتداد زیبایی می‌رسیم که خود را در اندیشة ملاصدرا آشکار می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation of Ontology and Aesthetics in Mullā Sadrā’s Theosophy

نویسنده [English]

 • Rezā Akbari
چکیده [English]

Mullā Sadrā appeared in the philosophical field when the prevalent philosophical questions were principality of existence and principality of quiddity. Although he first held the theory of principality of quiddity, later in a cognitional rotation he accepted the theory of principality of existence. Such a rotation gradually causes a wide revolution in the realm of philosophy, and consequently it yields principles such as unity of existence, analogicity of existence, and intensification of existence. He propounds external objectivity of existence, knowledge, beauty and other qualities of perfection as his philosophical principles. Thus, due to Mullā Sadrā’s basic principles, we can attain to principles such as principality of beauty, unity of beauty, analogicity of beauty, and intensification of beauty.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • existence
 • beauty
 • Unity
 • analogicity
 • intensification
 1. ابن سینا، حسین بن عبدالله  الشفاء الالهیات، تصحیح سعید زائد، الاب قنواتی مکتبه آیت الله المرعشی النجفی، قم، 1404ق.
 2. ابن کمونه، ابوالرضا سعد بن نجم الدوله، التنقیحات فی شرح التلویحات، تصحیح سید حسین موسوی، پایان نامة دکتری، دانشکدة الهیات دانشگاه تهران، 1375.
 3. دشتکی،میر سید صدرالدین، حاشیه بر امور عامه شرح جدید تجرید، نسخه‌های خطی   کتابخانه آستان قدس رضوی، کتب حکمت، شمارة 118.
 4. دوانی، ملاجلال‌الدین، حاشیه قدیم بر شرح جدید تجرید، نسخه‌های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، شمارة عمومی 10656.
 5. سهروردی، شهاب الدین یحیی، حکمة الاشراق،‌در مجموعة مصنفات شیخ اشراق،  ج2، به تصحیح و مقدمة هنری کربن، انجمن فلسفة ایران، تهران، 1355.
 6. ـــــــــــــــــــــــــ ، التلویحات،‌در مجموعة مصنفات شیخ اشراق،  ج1، تصحیح و مقدمة هنری کربن، انجمن فلسفة ایران، تهران، 1355.
 7. ملاصدرا، صدر الدین محمد بن ابراهیم الشیرازی،المبدأ والمعاد، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، انجمن حکمت و فلسفة ایران، تهران، 1354.
 8. ـــــــــــــــــــــــــ ، الشواهد الربوبیه، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ دوم، 1360 الف.
 9. ـــــــــــــــــــــــــ ، اسرار الآیات، تصحیح محمد خواجوی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه‌ ایران، تهران، 1360 ب.
 10. ـــــــــــــــــــــــــ ،  العرشیه، تصحیح غلامحسین آهنی، انتشارات مولی، تهران، 1361.
 11. ـــــــــــــــــــــــــ،  المشاعر، تصحیح هنری کربن، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، 1363.
 12. ـــــــــــــــــــــــــ، الحکمة المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، مکتبة المصطفوی،‌چاپ دوم، قم، 1368.
 13. میرداماد، محمد بن محمد، تقویم الایمان، حققه و قدّم له علی اوجبی، مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، تهران، 1376.
 14. ـــــــــــــــــــــــــ ، القبسات، اهتمام دکتر مهدی محقق، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ‌تهران، 1367.

 

 

CAPTCHA Image