نظریة‌ عدالت‌ در اندیشة‌ دیوید هیوم‌

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده باقرالعلوم

چکیده

گرچه‌ دیوید هیوم‌ یک‌ فیلسوف‌ سیاسی‌ مصطلح‌ نیست‌، برخی‌ دیدگاه‌های‌ او در تفکر سیاسی‌ اثرگذار بوده ‌است‌، از آن‌ جمله‌ بینش‌ خاص‌ او درباره‌ فضیلت‌ عدالت‌. وی‌ با اتکا‌ به‌ رویکرد تجربه‌گرایانه‌ خویش‌ تلقی‌ِ نفع‌انگارانه‌ای‌ از عدالت‌ عرضه‌ می‌دارد و برخلاف‌ تصور مرسوم‌ و رایج‌، عدالت‌ را یک‌ فضیلت‌ و ارزش‌ ذاتی‌نمی‌داند و فضیلت‌ بودن‌ آن‌ را به‌ وجود شرایطی‌ خاص‌ مشروط می‌کند. مقالة‌ حاضر ضمن‌ تبیین‌ تفصیلی‌ دیدگاه‌های وی‌ درباره‌ عدالت‌ و ارتباط آن‌ با معرفت‌شناسی‌ و انسان‌شناسی‌ وی‌ به‌ بررسی‌ و تحلیل‌ انتقادی‌ نظریة ‌عدالت‌ او می‌پردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Justice in David Hume’s Thought

نویسنده [English]

  • Ahmad Vā`ezi
چکیده [English]

Although David Hume is not a political philosopher in the normal meaning of the term, some of his viewpoints, including his special attitude on superiority of justice has left an impression on political thought. Based on his empirical approach, Hume presents a utilitarian attitude towards justice, and despite the common conception, he doesn’t consider justice as a natural virtue and intrinsic value; rather, in his opinion, its virtue depends on special circumstance. Explaining Hume’s viewpoint on justice in detail and indicating its relation to his epistemology and anthropology, the present essay deals with the critical examination of his theory on justice.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empiricism
  • utilitarianism
  • justice
  • natural situation
  • artificial virtue
  • natural virtue
  • circumstance of justice
  • rational egoism
. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L.A. selby - Bigge The clarendon press, oxford, 1888.
2. Hume David, An Enquiry concerning the principles of morals, edited by la salle, Illinois, 1966.
3. Barry Brian, Theories of Justice, Harvester-Wheat sheaf, 1989.
4. Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by L.A. selby - Bigge, revised by P.Nidditch, The clarendon Press, 1975.
5. Harrison Jonathan, Hume''s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981.
6. Plant Raymond, Modern Political thought, Blackwell, 1991.
CAPTCHA Image