انجیل با دو قرائت ‌

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم

چکیده

مطابق با قرآن کریم، انجیل کتابی آسمانی است که خداوند بر حضرت عیسی(ع) نازل کرده تا آن را بر مردم ابلاغ کند و آن مشتمل بر هدایت، ذکر و احکام الهی بوده است. اما مسیحیان این مفهوم از انجیل را از اساس منکرند. آنها هرگز نمیگویند که عیسی کتابی به نام انجیل آورده است. آوردن وحی توسط عیسی بهگونهای که حضرت موسی تورات را و حضرت محمد قرآن را آوردهاند، در الهیات مسیحی جایگاهی ندارد. آنها حقیقت انجیل را بشارت به رستگاری میدانند که حاصل تجسّد خدا در عیسی، تصلیب، و زنده شدن عیسی پس از مرگ است. بنابراین میتوان گفت که دو قرائت کاملاً متفاوت از مفهوم انجیل نزد مسلمانان و مسیحیان وجود دارد.
نویسنده در این مقاله ضمن تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به متون تاریخی و مسیحی، دیدگاه قرآنی در مورد انجیل را تقویت کرده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Readings of the Gospel

نویسنده [English]

  • Muhammad Kāzem Shāker
چکیده [English]

According to the Holy Koran, the Gospel is a revealed book containing God’s guidance, message, and commandments sent down to the Prophet Jesus (Peace be upon him) to be proclaimed to the people. On the contrary, Christians basically reject this conception and believe that no revealed book was handed down from heaven to Jesus, as was the case in Judaism and Islam concerning the Torah and the Koran; so there is no place for such a view in Christian theology. In the view of the Christians, the truth of the Gospel has been rooted in it's good news of salvation resulted from the Incarnation, the crucifixion, and the Resurrection. Therefore, it can be said that there are two distinct readings of the Gospel in the view of the Christians and the Muslims. Explaining both the views, the present essay fortifies the Koranic perspective by virtue of historical and Christian sources.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gospel
  • four Gospels
  • Koran
  • Christianity
  • Incarnation
  • Crucifixion
  • good news
1. آشتیانی، جلال‌الدین، تحقیقی در دین مسیح، نشر نگارش، تهران، 1368ش.
2. الانجیل، ترجمة عربی عهد جدید، 1982.
3. انجیل شریف، انتشارات کتاب مقدّس، چاپ اول، 1976.
4. انجیل عیسی مسیح (کتاب عهد جدید)، چاپ انگلستان، 1997
5. بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، مؤسسة الکتب الثقافیة، 1989.
6. توفیقی، حسین، سیر تاریخی انجیل برنابا، مؤسسة در راه حق، قم، 1361ش.
7. خمینی، روح الله، آداب الصلوة، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1372ش.
8. رابینسون، نیل، عیسی در قرآن؛ عیسای تاریخی و اسطورة تجسّد، ترجمة محمد کاظم شاکر، هفت آسمان، ش 24، 1383.
9. رشید رضا، محمد،  تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بالمنار، بیروت، دارالمعرفة، 1393ق.
10. سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور فی التفسیر المأثور، بیروت، دار الفکر،1993.
11. صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، فرهنگ اسلام، تهران، 1408 ق.
12. طباطباﺋﻲ، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، اسماعیلیان، قم، 1970.
13. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دار الفکر، 1415ق.
14. عهد جدید یعنی انجیل مقدّس خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح، بی تا، بی جا.
15. مونتگمری، ویلیام وات، برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، ترجمة محمدحسین آریا، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373 ش.
16. میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمة حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات  ادیان و مذاهب، قم، 1381ش.
17. میلر، و.م.، تاریخ کلیسای قدیم، علی نخستین، حیات ابدی، تهران، 1981.
18. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمة حمید عنایت و دیگران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1366ش.
19. Britanika, Encyclopedia Britanica, Inc., USA,1995.
20. Encyclopedia Of Fundamentalism (= E. F.), Brenda E. Brasher, NewYork, 2001.
21.Encyclopedia Of Islam (E. I), E. J. Brill, Leiden, 1986.
22. International Standard Bible Encyclopedia (I.S.B.E.), Geoffrey W. Bromiley, USA,1979.
23. Lofmark, Karl, What is the Bible, Rationalist Press, London, 1990.
24. New Catholic Encyclopedia (N. C. E.), Thomson Gale, 2003.
25. Van Dyke, Henry, The Gospel for a World of Sin, London, Hodder and Stoughton,1906.
 
CAPTCHA Image