کدام دین؟ کدام زبان دینی؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

چکیده

زبان دین از موضوعات مهم پژوهشی در فلسفه دین به‌شمار می‌آید که یکی از محورهای اساسی آن مسئله شناختاری بودن زبان دین است. مروری بر مهم‌ترین رویکردهای زبان دینی معاصر در غرب، بررسی زمینه‌های فکری ـ دینی پیدایش این دیدگاه‌ها، تأمل در این‌که آیا همین دیدگاه‌ها بر متون دینی اسلامی (قرآن و سنت معصوم) نیز قابل انطباق است یا نه؟ مورد اهتمام این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Which religion? Which religious language?

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Sayidi Roshan
چکیده [English]

The language of religion is one of the most important issues of the philosophy of religion is one of the fundamental aspects of cognitive problem of the language of religion. An overview of the most important contemporary approaches to religious language in the West, the intellectual aspects of religion, the emergence of these perspectives, reflect on whether this view of Islamic religious texts (Qur'an and Sunnah innocent) is applicable or not? This article is about the effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Religion
  • religious texts
  • positivist
  • Functionalism
  • symbolism
  • actually depends critically
  • cognitive and knowledge section
CAPTCHA Image