ایمان دینی و رنج های وجودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

از جمله کارکردهای اصلی دین در روزگار ما، و در واقع در همه قرون و اعصار، کاهش رنج‌های انسان است. رنج‌های وجودی از زمره اصلی‌ترین رنج‌های انسان به‌شمار می‌آیند. رنج‌هایی از قبیل تنهایی، ناامیدی، پوچی و مانند آن. در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا ابتدا تصویری کلی از وضعیت بحرانی انسان معاصر ارائه دهیم، سپس با نگاهی اجمالی به سه رنج اصلی انسان، یعنی رنج نرسیدن، از دست دادن و رنج ناشی از تکرار و خستگی، به اختصار راه‌های مختلف مواجهه با این رنج‌ها را بیان کرده‌ایم. هم‌چنین تلاش کرده‌ایم تا شیوه مواجهه امام علی (ع) را به عنوان کسی که تجربه‌ای عمیق در باب رنج‌های وجودی انسان و معناداری زندگی دارد، بیان کنیم. سخن اصلی این مقاله این است که در حیات دینی، رنج، درد و سختی وجود دارد، ولی همه این امور در پرتو تصویری معنوی از حیات، معنادار، تحمل‌پذیر و شیرین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Although religious faith and suffering

نویسنده [English]

  • amir abas alizamani
چکیده [English]

Among the main functions of religion in our time, and indeed in all ages, reducing human suffering. Although suffering from one of the most important are the human suffering. They include loneliness, despair, emptiness, and the like. In this article we have tried to start a critical view of the contemporary man, then man with a glimpse into three main suffering, the suffering of failure, loss and suffering caused by repetition and boredom, in short, different ways of dealing with the sufferings of have expressed. We have tried to approach the face of Imam Ali (AS) as someone who has deep experience in the suffering of human existence and the meaning of life, as well. The thesis is that in the religious life, suffering, pain and stiffness there, but all these things in the light of the spiritual image of life bearable, pleasant and sweet it is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Although suffering
  • the functions of religion
  • Faith
  • anxiety
  • despair
  • loneliness
  • meaning in life
  • suffered sweet
CAPTCHA Image