نقد و بررسی شکاکیت اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

شکاکیت اخلاقی یکی از مباحث بسیار مهم و تاثیر گذار در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق می‌باشد که همواره مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده است. این امر از آن جهت است که رسیدن به معرفت قطعی در حوزه اخلاق یکی از بنیادی ترین دلنگرانی های فیلسوفان اخلاق بوده است. بر همین اساس نوشتار پیش رو بر آن است که ضمن ارائه تعریفی دقیق از مقوله‌ی شکاکیت اخلاقی، دلایل مدافعان و مخالفان آن را نیز مطرح کند. از آن جا که شکاکیت اخلاقی مبحثی است مربوط به حوزه‌ی معرفت شناسی اخلاق، شکاکان اخلاقی برای رد معرفت اخلاقی دو مولفه‌ی مهم آن، یعنی توجیه و صدق را مورد حمله قرار می‌دهند در این پژوهش دلایل آنان برای رد این دو مولفه را بیان خواهیم کرد. پس از ذکر ادله‌ی شکاکان اخلاقی، پاسخ‌های مدافعان معرفت اخلاقی به این اشکال‌ها را مطرح می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Review of Moral Skepticism

چکیده [English]

Moral skepticism is one of the most important and influential issues in the philosophy of ethics, which has always been taken into consideration by philosophers of ethics. Providing a precise definition of moral skepticism, the present paper seeks to offer its proponents and opponents' arguments. Since moral skepticism is related to epistemology of ethics, moral skeptics challenge two important components of moral knowledge- justification and application- to reject it. In this paper, their reasons for rejecting these two components are stated. Then the answers provided by proponents of moral knowledge to these challenges are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral skepticism
  • moral knowledge
  • justification
  • application
  • non-cognitivism
  • internalism
1-   کاپلستون،‌ فردریک، 1380، تاریخ فلسفه، جلد اول، ترجمه‌ی سید جلال الدین مجتبوی، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم.
2-   فرانکنا، ویلیام کی، 1383، فلسفه اخلاق، ترجمه‌ی هادی صادقی، قم،‌ انتشارات طه،‌ چاپ دوم.
3-   مک ناوتن، دیوید، 1386، بصیرت اخلاقی، ترجمه‌ی محمود فتحعلی، قم،‌ انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم.
4-   پل ادواردز، 1378، دایرة المعارف فلسفه، فلسفه اخلاق، ترجمه‌ی انشاء الله رحمتی، تهران، موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول.
5-   هولمز، رابرت ال، 1385، مبانی فلسفه اخلاق،‌ ترجمه‌ی مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
6-   مطهری، مرتضی، 1387، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شصت و یکم.
7-   نلسون، مارک تی، شکاکیت اخلاقی، ترجمه‌ی ابوالقاسم فنایی، نقد و نظر، سال ششم شماره سوم و چهارم.
8-  مک کارد ، معرفت اخلاقی   ،  ترجمه ابولقاسم فنایی ، نقد و نظر ،سال ششم شماره اول و دوم زمستان و بهار ،  1378
 
منابع لاتین:
                                                                                                          
9-Routledge
 Encyclopedia Of  Philosophy,  London And New York, By Routledge, 1998      
10-Sinnott Armstrong, Moral Skepticism, Stanfor Encyclopedia Of Philosophy, 2011
11- Miller Alexander 1965 An Introduction To Contemporary Metaethics Marketing And Production: Black Well Publishing
12- Armstrong Walter Sinnott,  Moral Skepticism, Oxford university press, 2006
13- Richmond Campbell, Moral Epistemology, Stanfor Encyclopedia Of Philosophy, 2011
14- Richard Joyce, Moral Anti Realism,  Stanfor Encyclopedia Of Philosophy, 2007
15- Mark Van Roojen, Moral Cognitivism Vs. Non Cognitivism, Encyclopedia Of Philosophy, 2009
16- Geoff Sayre McCord, Metaethics,  Encyclopedia Of Philosophy, 2007
17- James Kellenberger, Moral Relativism, America, By Rowman, 2008
18- Russ Shafer, Moral Realism A Defense, New York, By Oxford University Press, 2003
19- The Moral Skeptic, Anita M. Superson, Oxford University Press, New York, 2006
20- Folk Tersman,Moral Disagreement, Cambridge University Press, New York, 2006
21- Daniel N.Robinson, Prase And Blame Moral Realism And Applications, Oxford University Press, 2002
22- James Kellenberger, Moral Relativism, Moral Diversity, Human Relationships, Pennsylvania State University Press,
23- David Enoch, Taking Morality Seriously, Oxford University Press, New York, 2011  
24- Mark , Schroeder, Non Cognitivism In Ethics, By Routledge, New York, 2010
25- Richmond Campbell And Bruce Hunter, Moral Epistemology Naturalized, Cambridge University Press, 2000
26- Terence Cuneo, The Normative Web An Argument For Moral Realism , Oxford University Press, New York , 2007   
CAPTCHA Image