رویکردی تطبیقی به وجود شناسی در فلسفه هایدگر و ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

وجودشناسی (Ontology) یکی از عمده‌ترین مباحث فلسفی است که در فلسفه جدید غرب بدان بی‌مهری شده است. در دوران جدید، مارتین هایدگر برای احیای وجودشناسی تلاش زیادی کرد و مانند ملاصدرا کوشید تا از قلمروی مفهومی وجود فراتر رفته و به عرصه حقیقت عینی وجود نزدیک شود.از نظر هایدگر شناخت وجود تنها در شناخت دازاین و تحلیل اگزیستانسی مقدور است و ملاصدرا هم راه شناخت وجود را ادارکات حضوری انسان می‌داند. هر دو فیلسوف در فلسفه وجودی خود، مباحث مهمی درباره انسان، جهان، خدا، حرکت، زمان و لوگوس یا کلام الهی مطرح کرده‌اند که به اختصار در این مقاله بررسی ومقایسه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative approach to ontology in Heidegger's philosophy and Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • David Mohammadyani
چکیده [English]

Ontology (Ontology) is one of the most important philosophical issues in the new philosophy is the West that injustice. In the new era, Martin Heidegger's ontology numerous efforts to revitalize and like Mulla tried to go beyond the conceptual realm to the realm of objective truth is near. Heidegger recognition is possible only in understanding the existential analysis of Dasein and this book is a way of understanding the human person knows perceptions. Both philosopher in his philosophy, important issues about man, the world, God, move, time, and the Logos or Word of God have suggested that briefly reviewed in this paper is comparison

کلیدواژه‌ها [English]

  • however
  • ontological
  • existential
  • Logos and God's word
  • move
CAPTCHA Image