پیوند صدق و توجیه در دیدگاه مبنا گرایانه فومر تن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

ریچارد فومرتن در مقاله مبناگرایی کلاسیک نظریه توجیه خود را با تکیه بر مفهوم آشنایی مستقیم طرح میکند. نظریه توجیه فومرتن پیوند نزدیکی با نظریه صدقِ او دارد. او در نظریه صدق از واقعگرایی و در نظریه توجیه از نوعی مبناگرایی درونگرایانه جانبداری میکند. در این نوشتار، نخست به بررسی پیوند نظریه توجیه فومرتن با مفهوم صدق و جایگاه نظریه توجیه او در نزاع برونگرایی - درونگرایی خواهیم پرداخت و سپس ترجمه مذکور را ارائه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Link truth and justification based on realistic view of Fvmr

نویسنده [English]

  • Reza Sadeghi
چکیده [English]


   Richard Fvmrtn in classical theory to justify Foundationalim your article based on the direct knowledge of the plan. Fvmrtn justification theory has a close connection with his theory of truth. His theory of realism and truth in theory to justify the kind of introspective Foundationalim advocates. In this article, we will first study linking theory to justify Fvmrtn with the notion of truth and theory to justify his position in the struggle extraversion - introversion, and then we will provide the translation above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • justification
  • truth
  • Foundationalim
  • introversion
  • extroversion
  • direct acquaintance
CAPTCHA Image