ارزش ادراکات از نظر ابن سینا ، شیخ اشراق و صدر المتالهین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسه و کلام

چکیده

آنچه در این نوشتار در پی پژوهش آن هستیم، بررسی آرای سه فیلسوف بزرگ اسلامی در باب ارزش ادراکات است. ابنسینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین، هر کدام در این مورد صاحب آرا و نظریات خاصی هستند که توجه به آنها به منظور آشنایی با معرفتشناسی اسلامی ضروری است.
البته این بحث، تحت عنوانی مستقل و جداگانه در کتب و آثار علمی ایشان مطرح نشده، از این رو، سعی بر آن داشتیم تا با مراجعه به آرای اصلی ایشان در ابواب مختلف، مثل مباحث علم، نفسشناسی، مقولات، وجود ذهنی و... ملاک ارزش ادراکات به دست آید.
اکثر حکمای اسلامی، به واقعگرایی صور ذهنی نسبت به عالم خارج، قائل هستند و این مسئله را با ادله مختلفی به اثبات رسانیده اند، اما اینکه آیا ملاک قابل توجهی مبنی بر تطابق ذهن و عین ارائه کرده اند یا خیر؟ مسئله ای است که در این نوشتار در پی پاسخ به آن هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceived value of Ibn Sina, Suhrawardi and Mulla Sadra

نویسنده [English]

  • Ghasem Rezaei Adryani
چکیده [English]

In this article we are trying to study, investigate theories of three major Islamic philosopher of value perception. Ibn Sina, Suhrawardi and Mulla Sadra, each about the views and opinions of particular attention in order to acquaint them with Islamic epistemology is essential.
Of course this discussion, entitled independently in books and scientific works, he has not been raised, therefore we tried to check their original ideas in different fields, such as science topics, Nfsshnasy, issues, and mental existence. . criteria perceived value to be achieved.
The majority of Islamic theologians, the correspondence of mental pictures of the outside world are believed to have proved it with various arguments, however, whether the criterion of reaching an agreement between subject and object presented or not? The problem is that we are trying to answer in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • science
  • reality
  • perceived value
  • intuitive knowledge acquired knowledge
  • impression
  • issue
CAPTCHA Image