دیدگاه متکلمان مسلمان درباره نظام فیض

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

متکلمان مسلمان در برابر قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»، به دو دسته تقسیم شدند. برخی که دارای گرایش‌های فلسفی قوی‌تر بودند، از این قاعده و یکی از نظریه‌های نظام فیض دفاع کردند؛ برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی فیض را با زبان ریاضی و به صورت نمادین تقریر کرده است. اما اکثریت متکلمان مسلمان با قاعده الواحد و نظریه‌های ارائه شده درباره نظام فیض به مخالفت پرداختند. مخالفت گروه اخیر از دو حیث روان‌شناختی - نظریه‌های ارائه شده درباره نظام فیض نافی قدرت مطلقه و اختیار الهی هستند - و منطقی - تحلیل حکمای مشائی درباره اعتبارات مختلف در عقل اول و نقش آنها در پیدایش کثرت نادرست است - قابل بررسی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslim theologians of grace

نویسنده [English]

  • Einollah khademi
چکیده [English]

Muslim theologians against the principle of 'Anah Laysdr Wahid Wahid Ella ", were divided into two groups. Some of which were more philosophical tendencies, and one of the theories of grace defend this rule, for example Tusi grace with mathematical language and for the symbolic statement. But the majority of Muslim theologians and theories presented by principle opposed to the system of grace. The recent rejection of two psychological terms - seems that the theory of absolute power and authority of God's grace denies - and logical - peripatetic philosophers of various funds and their role in the emergence of a plurality of first reason is wrong - can be studied.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the grace
  • Principle
  • dignity first reason
  • theologians
CAPTCHA Image