انسان شناسی شناخت عقل در پرتو عقل و نقل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه قم

چکیده

گرچه اذعان به وجود عقل در آدمی از باورهای بدیهی و یا نزدیک به بداهت است، اما شناخت ذات و حقیقت آن و ارائه تعریف جامع و مانع از آن و کارکرد آن در شناخت معارف نظری و احکام عملی از مسائل مورد اختلاف و در خور تحقیق و بررسی است. در این مقاله، عقل از ابعاد گوناگون معناشناسی، هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی از دیدگاه‌علوم عقلی، تجربی و معارف نقلی کاوش شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translating

نویسنده [English]

  • Ali Alahbdashti
چکیده [English]

reviews. In this article, the wisdom of the different aspects of semantics, ontology and epistemology of Dydgahlvm rational, empirical and traditional knowledge has been explored

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • rational soul
  • practical wisdom
  • theoretical
  • abstract ink
CAPTCHA Image