تبیین وحی از دیدگاه متکلمان مسلمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

تبیین وحی از منظرهای مختلف قابل بررسی و پی‌گری است، زیرا تحلیل وحی مورد توجه متکلمان، فلاسفه، عرفا و مفسران قرآن بوده است. آنان با گرایش‌های کلامی، فلسفی، عرفانی و تفسیری خود، دست به تبیین وحی زده و به این ترتیب، نظریه‌های کلامی، فلسفی، عرفانی و قرآنی وحی را در تحلیل وحی پدید آورده‌اند. ما در این نوشتار به نظریه‌های متکلمان خواهیم پرداخت و تبیین‌های آنان را از وحی ارائه خواهیم داد. به طور کلی، متکلمان مسلمان، دو رویکرد زبانی و غیرزبانی از وحی دارند. رویکرد زبانی، نظریه‌های کلام نفسی، کلام حادث و توقف را در برمی‌گیرد و رویکرد غیرزبانی، نظریه‌های وحی یا شعور ویژه و تجربه دینی را شامل می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslim theologians to explain the revelation of views

نویسنده [English]

  • Heydar Bagheri Asl
چکیده [English]

Explanations of different aspects to consider and pursue revelation, because revelation attention of theologians, philosophers, mystics and interpreters of the Quran. Their tendencies, philosophical, mystical and their interpretation, and thus had to explain revelation, theological theories, philosophical, mystical and Qur'anic revelation emerged in the analysis have revealed. In this article we will discuss theories and explanations speakers will deliver them from revelation. In general, Muslim theologians, both linguistic and non-linguistic approach of the revelation. Linguistic approach, theories of self word, the word has come and stop the cover nonverbal approach, theories of intelligence and special revelation or religious experience are included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of verbal
  • nonverbal theory of revelation
  • the word of breath and verbal
  • Klamhads
  • revelation or special intelligence and religious experience
CAPTCHA Image