اسپینوزا، فیلسوف یا عارف؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

اسپینوزا از فیلسوفان قرن 17 اروپاست. به جهت آن‌که وی کل هستی را جوهری واحد می‌داند، برخی او را عارف وحدت وجودی انگاشته‌اند، اما با توجه عمیق‌تر به فلسفه وی معلوم می‌شود که او را نه تنها نمی‌توان عارف دانست بلکه وی از زمره فیلسوفان متجدد و پیرو دکارت (کارتزین)است و همان‌طور که فلسفه جدید مبتنی بر محوریت بشر و اندیشه اومانیستی است، فلسفه اسپینوزا نیز از این امر مستثنا نیست و لذا اندیشه او را نمی‌توان عرفانی دانست.برخی از محورهای مهم تعارض اندیشه اسپینوزا با اندیشه عرفانی و نزدیکی آن به اندیشه مدرن عبارت است از:1ـ روش اندیشه؛ 2ـ مبنا و اساس؛ 3ـ رابطه عالم با خداوند؛ 4ـ مراتب هستی؛ 5ـ حقیقت؛6 ـ اختیار و آزادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spinoza, the philosopher or mystic?

نویسنده [English]

  • Mohamad .j Safyan
چکیده [English]

Spinoza philosophers of the 17th century in Europe. He sees the whole universe for the same substance, some mystic pantheistic Angashthand him, but with greater attention to his philosophy turns out that he not only knew, but he was not among the philosophers of the modern mystic and a follower of Descartes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinoza
  • mystical
  • far are
CAPTCHA Image