دگرگونی انسان در نظر ابن عربی و اکهارت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی سازمان سمت

چکیده

در این مقاله دیدگاه‌های دو عارف بزرگ مسلمان و مسیحی، یعنی ابن عربی و مایستراکهارت بررسی شده است.مؤلف پس از بررسی اجمالی زندگی و آثار این دو عارف بزرگ، به تبیین تشابه آرای آن دو در حوزه مابعدالطبیعه، خدای متعال و چگونگی خلقت عالم به دست خداوند و غایت آفرینش و موادی از این دست می‌پردازد. مؤلف ضمن بررسی قوس صعود و نزول، مقوله فنای آدمی را در خداوند تحلیل می‌کند. ابن‌عربی کلید رستگاری انسان را همان فناء فی الله‌ می‌داند. با توضیح مفهوم «انسان کریم» به مسئله تحول انسان در عرفان مایستراکهارت پرداخته شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human transformation Ibn Arabic and Eckhart

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Mollazade
چکیده [English]

In this article the views of two great Sufi Muslim and Christian, the son of Arabic and Maystrakhart investigated. Noting the brief life and works of these two great mystic, to explain the similarity of their ideas in the field of metaphysics, God, and how the creation of the world God's ultimate creation of this kind of material. The author also reviews the arc of ascent and descent, the issue of human annihilation in God analyzes. Ibn key of human redemption as per Allah knows annihilation. Explaining the concept of "holy man" to the question of human evolution has been Maystrakhart mysticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pantheism
  • the perfect man
  • Evolution
  • man
  • Karim
CAPTCHA Image