نقدی بر دایرة المعارف قرآن، لیدن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

چهارده قرن است که زمزمه ملکوتی پدر مهربان و امیرمؤمنان در وصیت جاودانه‏اش که به همه فرزندانش در طول تاریخ نمود، در گوش ما طنین‏افکن است که:
اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی... اللّه اللّه فی القرآن، لایسبقکم بالعمل به غیرکم...؛ (نهج البلاغه، نامه 47)
من شما دو فرزندم (حسن و حسین) و جمیع فرزندانم و بستگانم و تمام کسانی را که نامه من به آنان برسد، وصیت می‏کنم که... شما را به خدا، شما را به خدا به قرآن (توجه کنید)، نکند بیگانگان در عمل به آن از شما سبقت گیرند.
اما با کمال تأسف نه تنها برخی ملل بیگانه در عمل به بعضی دستورات اخلاقی قرآن مانند نظم، پاکیزگی، پشتکار، امانت‏داری، ادای دین در تولید و روحیه جمعی از ما مسلمانان پیشی گرفتند، بلکه در برخی میدان‏های علمی و پژوهشی قرآنی نیز گوی سبقت را از عالمان دینی اسلام ربودند. «فلوگل» آلمانی با تألیف «معجم الفاظ القرآن» به نام نجوم آیات الفرقان همه محققان دینی حوزه‏ها را مهمان سفره خویش می‏کند. «ژول لابوم» فرانسوی با تألیف «معجم موضوعی آیات قرآن» به نام تفصیل آیات القرآن الکریم مسئولیت تعلیم موضوعات قرآن کریم را برای طلاب و فضلای مسلمان جهان به عهده می‏گیرد. «کُلدزیهر» یهودیِ مجارستانی با تحقیق درباره روش‏های تفسیری مفسران قرآن کریم و تألیف کتاب المذاهب التفسیریة للقرآن الکریم بر کرسی تدریس علوم قرآنی نشسته و دانش جدیدی را در علوم قرآن پایه‏گذاری می‏کند.
مستشرقان غربی، کشیشان مسیحی و خاخام‏های یهودی به اینها اکتفا نکردند، بلکه اکنون که عطش جامعه بشری را به لزوم دریافت اطلاعاتی جامع و منسجم در مورد معارف قرآن، آخرین کتاب آسمانی خداوند به صورت یک «دایرة المعارف قرآنی» احساس کردند، قبل از علمای اسلام و مراکز پژوهشی قرآنی به این امر مهم دست یازیدند و جمعی از آنها به رهبری یک خانم غربی به نام «مک اولیف» (Jane Demmen Mco Auliffe) استاد دانشگاه «جرج واشنگتن» در شهر لیدن هلند به تحقیق درباره معارف قرآن و تدوین مقالات قرآن اقدام کردند.
آنان حدود هزار عنوان از واژه‏های کلیدی قرآن را به عنوان مدخل‏های این دایرة‏المعارف برگزیده‏اند تا مجموعه آنها را در پنج جلد به جهان بشریت عرضه کنند. از سال 2000 تاکنون سه جلد آن را به زبان انگلیسی چاپ و منتشر کردند.
کتاب دایرة المعارف قرآن: (Encyclopdedia of the Quran) جدیدترین اقدام علمی ـ فرهنگی است که غربیان در مورد بررسی و ارائه معارف قرآن کریم انجام دادند. گرچه خداوند خود حفاظت «متن قرآن کریم» را از تحریف متکفل شده و فرموده است:
«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»(حجر، 15/9)
اما صیانت معارف ناب آن را از دست‏برد تحریف، تأویل و کج فهمی به ما مسلمانان محول کرده است.
بر عالمان دینی و حوزه‏های علمیه و پرچم‏داران معارف مکتب اهل‏بیت علیه‏السلام است که پرچم دفاع از کیان اسلام و قرآن و صیانت از اندیشه‏های ناب قرآنی را به دوش گرفته و به اصلاح کج فهمی‏ها بپردازند، چنان‏که امام باقر علیه‏السلام فرمود:
ان العلماء ورثة الانبیاء، و ذلک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما ورثوا احادیث من احادیثهم، فمن اخذ شیئا منها فقد اخذ حظا وافرا، فانظروا عملکم عمّن تأخذونه، فانّ فینا اهل البیت فی کل خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و انتهال المبطلین و تأویل الجاهلین؛ (مجلسی، 2/92)
علما وارثان پیامبرانند، توضیح آن‏که پیامبران ثروتی به ارث نگذاشته‏اند، بلکه احادیث و تعالیم خویش را به ارث نهادند، هرکس هر مقدار از آنها برگیرد، بهره فراوان برده است. پس دقت کنید که دانش‏تان را از چه کسانی فرا بگیرید، زیرا در بین ما اهل‏بیت پیامبر در هر نسلی عالمان معتدل و راستینی هستند که تحریف‏های تندروان را از اسلام می‏زدایند و شبهات و اشکالات مخالفان را پاسخ داده و توجیه‏های غلط غیرعالمانه ناآگاهان را کنار می‏زنند.
نقد دایرة المعارف قرآن لیدن دقیقا گامی در مسیر انجام این رسالت است. البته با الهام از آیه شریفه: «وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلاَّ تَعْدِلُوا» (مائده، 5/8) که بر رعایت عدل و انصاف توصیه می‏کند، نقد کلی این دایرة المعارف را در چهار بخش عرضه می‏کنیم. گرچه هرکدام از مقالات آن نیازمند نقدی کامل و مشروح است که انشاءاللّه دیگر محققان علوم قرآنی به آن همت خواهند کرد.

عنوان مقاله [English]

Cash on Encyclopaedia of the Qur'an, Leiden

نویسنده [English]

  • Mahdi zamani
چکیده [English]

 
Mohammad Hassan Time
Foreword
Fourteen centuries heavenly Father is merciful and Imam whispered in his eternal testament to all the children in the course of history, resonating in our ears spotlights that:
Avsykma and all I Blghh a child and domestic and book ... Allah Allah fi al, Laysbqkm Balml to Ghyrkm ... (Nahj, 47)
I'll give you my two children (Hassan and Hussein) and all my children and relatives and all those who come to them my letter, I will ... For God's sake, you have to God in the Quran (note), not aliens in it you are overtaking.
But, unfortunately, not just some foreign nations to fulfill some moral commands of the Qur'an like order, cleanliness, perseverance, integrity, a tribute to the collective spirit of our manufacturing Muslims surpassed, but in some scientific fields Quran Islam took the lead generation of religious scholars. "Flugel" German wrote 'al Mu'jam words "in the name of astronomy revelations of Furqan all religious scholars in their fields to visitors the way. "Jules Labvm" French wrote 'subject Mu'jam Quran "in the name of al-Karim verses fully responsible for teaching subjects for students and scholars of the Qur'an to the Muslim world takes. "Kldzyhr" Hungarian Jewish exegetical approaches to the study of the Quran and writing teaching Quranic Sciences and sat on the throne madhahib Altfsyryh Llqran Karim new knowledge is based on Quranic sciences.
Western Orientalists, Christian priests and Jewish rabbis are not satisfied, but now that passion to the need for a comprehensive and cohesive society in the Quran, the last book of God as an "Encyclopedia of the Qur'an" felt, before Islamic scholars and research centers in the Quran and some of them continued their task of leading a Western woman named "McAuliffe» (Jane Demmen Mco Auliffe) Professor "George Washington" in Leiden, Netherlands to investigate the Quran and Articles were drafted Koran.
They are about a thousand titles of key words of the Quran as the Encyclopaedia entries have been chosen to present their collections in the five volumes of the world of humanity. Since 2000, the three volumes were published in English.
Book Encyclopaedia of the Qur'an: (Encyclopdedia of the Quran) is the latest Western scientific and cultural action of the Holy Quran were reviewed. Although God protect "the text of the Quran" from distorts breadwinner and has said:
"Anna Nahnu mentioned Nzlna Wana Lhafzvn Crush" (Stone, 15/9)
But to preserve the pure teachings of the range of distortion, interpretation and misunderstanding has given us Muslims.
The religious scholars and seminaries and teachings of Ahlul Bayt (PBUH) is the flagship banner of defending the honor of Islam and preservation of pure thoughts and carried the Qur'an to correct their misunderstandings, Imam Baqir (as) said:
Ulema Vrsh the Prophets, and the Prophets hang Da'vat Yvrsva Drhma Dinara provinces and enema Vrsva I Ahadyshm traditions, Femen getting Shyya Just getting Hza minus Vafra, Fanzrva Mlkm Mn Takhzvnh, Van FINA per the Ahl al-Bayt Khalaf Dvla Ynfvn Anah distorted Alghalyn and Anthal Almbtlyn and interpretation Aljahlyn (Evening, 2/92)
The scholars are the heirs of prophets, explaining that the prophets have not inherited wealth, but also their traditions and teachings came to Earth, everyone whatever they take, benefited. Make sure that your knowledge of how people learn, because the Prophet in every generation we are true scholars of moderate and radical distortion of Islam and doubts and bugs opposition responded Zdaynd Ghyralmanh false justifications aside unwary.
Review Encyclopedia of the Quran is just a step in the direction of the mission. However, inspired by the verse: "Vela Yjrmnkm Shannan people Tdlva Ali Ella" (Maida, 5/8) recommends that the observance of justice and equity, total cash encyclopedia in four parts we supply. Although each of the articles requires a complete and detailed critique, which I hope other researchers will attempt Qur'an.

CAPTCHA Image