مؤلفه های تفسیر عقلی اجتهادی قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

در این نوشتار، پس از اشاراتی کوتاه و گذرا به تعریف و مبانی تفسیر اجتهادی قرآن و بیان تفاوت‌های آن با سایر شیوه‌های تفسیری، سه مؤلفه  مهم در تفسیر عقلی ـ اجتهادی، بیان، شرح و نمونه‌یابی شده است، که عبارتند از: 1. توسعه  مفهومی و الغای خصوصیت؛ 2. تطبیق مصداقی ؛ 3. تحلیل گری  و مفهوم شکافی.مراد از توسعه مفهومی، گسترش مفهوم آیه و سرایت آن از «مورد» به غیر آن است.مفهوم شکافی نیز به معنای شکافتن مفهوم آیه به سمت عمق است، بر خلاف توسعه مفهومی که حرکت در سطح آیه و پیش‌روی عرضی است. برای هر یک از این مؤلفه‌ها، نمونه‌هایی از روایات تفسیری و متون تفسیری ارائه شده است و به دلیل وضعیت بهتر تفسیر اجتهادی در تفاسیر جدید، نمونه‌ها بیشتر از تفاسیر قرن حاضر، انتخاب شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of ijtihad rational interpretation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • ali asgar cheraqe
چکیده [English]

In this paper, after a brief and fleeting reference to the definition and principles of ijtihad to interpret the Quran and express its differences with other methods of interpretation, the three major components of rational judgment, expression, description Nmvnhyaby, which are: 1. Development concept and the abolition of property, (2) implementation of evidence; (3) a gap analysis, and concept. The meaning of conceptual development, expansion and spread of the verse of "case" is not it. The gap also means splitting the meaning of the verse to the depth, unlike the conceptual development to move forward in the verse and transverse. For each of these elements, examples of interpretive traditions and texts for better interpretation and jurisprudential interpretation of the new interpretations, in which more than renderings century, have been selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Quranic sciences
  • interpretation
  • interpretation techniques
  • interpretation of intellectual Ejtehadi
CAPTCHA Image