نگاهی به مسئله درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

منازعه بر سر ماهیت معرفت و تعیین شرایط لازم و کافی حالات مثبت معرفتی فاعل شناسا به دو گونه نظریه‌پردازی درون‌گرایانه و برون‌گرایانه انجامیده است. نظریه‌پردازان درون‌گرا بر درونی‌بودن شرایط لازم و نظریه‌پردازان برون‌گرا بر بیرونی‌بودن آن پای می‌فشارند.ابهام در مفهوم درونی وبیرونی و چگونگی ارزیابی اهمیت و جایگاه مؤلفه‌های درونی و بیرونی تحلیل معرفت قلب تپنده بحث درون‌گرایی و برون‌گرایی در دو دهه اخیر تاریخ معرفت‌شناسی معاصر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take the issue of introspection and extroversion in contemporary epistemology

نویسنده [English]

  • morteza Fathizadeh
چکیده [English]

Controversy over the nature of knowledge and knowledge of the subject to determine the necessary and sufficient conditions of positive cases has led to two types of theorizing introvert and extrovert. Introvert to extrovert Drvnybvdn theorists requirements theorists insist on Byrvnybvdn it. External and internal ambiguity of the concept and how to evaluate the importance of internal and external factors analysis introversion and extraversion knowledge of the heart of the debate in the last two decades the history of contemporary epistemology.
  


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • justification
  • introversion and extraversion
CAPTCHA Image