سعادت و شقاوت از دیدگاه فلسفه و دین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله، نخست به دو نکته اشاره شده است: اهمیت مبحث فلسفه اخلاق و اهمیت سعادت و شقاوت. در اصل مسئله سعادت و شقاوت ابهامی وجود ندارد، زیرا هر انسانی فطرتا طالب و گریزان از شقاوت است، اما شناخت حقیقت سعادت و شقاوت و عوامل آن، مشکل است و در این باره نظریه‌های مختلفی وجود دارد.مطالب اصلی مقاله در سه مرحله ارائه شده است: مرحله اول به معنای لغوی سعادت و شقاوت پرداخته؛ مرحله دوم درباره دیدگاه فلاسفه بحث کرده و موضوع بحث را از دیدگاه فلاسفه بزرگی، مانند ارسطو، ابن‌سینا و صدرالمتألهین بحث و بررسی کرده است. در مرحله سوم نیز سعادت و شقاوت از منظر آیات شریفه قرآن و روایات مورد توجه قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که دیدگاه فلاسفه و آنچه مستفاد از قرآن کریم است، نه تنها با هم منافاتی ندارند، بلکه مکمل یکدیگرند. بنابراین، مستفاد از همه کلمات این است که حقیقت سعادت قرب‌الی‌الله است که محل بروز و ظهور آن در جهان آخرت است و هدف از آفرینش انسان هم رسیدن به آن مقام بلند است و انبیای الهی و ادیان آسمانی نیز به همین منظور نازل شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Happiness and misery of philosophy and religion

نویسنده [English]

  • Ali Mohamed
چکیده [English]

The first phase focused on the literal meaning of happiness and misery; the second stage and philosophers have discussed the topic from the perspective of the great philosophers, such as Aristotle, Ibn Sina and Mulla Sadra has been discussed. Third, happiness and misery from the perspective of the verses of the Quran and traditions taken into consideration and concluded that the philosophers and those derived from the Holy Quran, not only do not contradict, but complement each otherTherefore, all the words of this is derived from the fact that the emergence Qrbalyallh happiness in the next world and the purpose of human creation is to reach the official and prophets and divine religions have the same purpose nozzle

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • adversity
  • the true perfection
  • absolute good
  • not to mention
  • joy
  • Sadtjsmany
  • spiritual bliss
CAPTCHA Image