سبک و شیوه صدرالمتألهین در تفسیر قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

ملاصدرا حکیم فرزانه اسلامی تالیفات و آثار قلمی متعددی از خود بر جای گذاشته است کتاب تفسیر ملاصدرا از مهمترین تالیفات وی میباشد او در تفسیر خود به مباحث کلامی مفسران توجه و افر داشته است و به مناسبت به ذکر آرای آنها پرداخته است . و گاه در صدد رد نظریات آنان برآمده است .ملاصدرا در تفسیر خود به نوعی تحت تاثیر مفسرانی چون ابوحامد غزالی ، طبرسی ، فخر رازی ، بوده است ملاصدرا مهمترین وظیفه مفسران را توجه به معانی بطون آیات  میداند و میگوید : مفسرانی به حقیقت نزدیکترند که بتوانند از حقایق و رموز آیات پرده برگیرند و در این خصوص ضمن ارائه معیار و ملاکهای تاویل به طبقه بندی مفسران پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra style in interpretation of the Quran

نویسنده [English]

  • ali dehqan
چکیده [English]

Mulla Sadra Islamic wise sage publications and numerous handwritten works Sadra left their interpretation of the writings is his book in his commentary on the theological commentators and individuals have been given on the occasion of the vote to them. And then sought to refute their ideas come upMulla Sadra interpreted by commentators such as Abu Hamid al-Ghazali himself somehow, Tabarsi, Fakhr Razi was the most important task Mulla commentators regard to the inner meanings of the verses he says commentators who are closer to the truth of the facts and secrets they contain candid revelations in this presents the criteria used to classify the commentator's interpretation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla Sadra
  • commentary
  • interpretations
  • methods
  • interpretation
  • al-Ghazali
CAPTCHA Image