تشکیک در فلسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

چکیده

تشکیک مراتب وجود مسئله‌ای است که قریب به اتفاق ابتکارات ملاصدرا در حکمت متعالیه بر آن بنا شده است با وجود این صدرالمتألهین در آثار خود«تشکیک وجود» را چنان مسلم و قطعی انگاشته که هیچ دلیلی بر آن اقامه ننموده و تنها با تشبیه کردن وجود به نور، تشکیک خاصی وجود را در هر دو پذیرفته است.این مقاله کوششی برای یافتن برهان فلسفی بر مسئله تشکیک است که از راه اختلاف آثار وجود و نفی تباین بین وجودات به این مقصود رسیده و آن را از منظر شارحان فلسفه ملاصدرا مورد مطالعه قرار داده است. باید خاطر نشان کرد از آنجا که مقاله در مقام تفسیر و اثبات نظر معروف و رایج بوده از نقد آن خودداری کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تشکیک در فلسفه اسلامی

نویسنده [English]

  • ahmad Abedi
چکیده [English]

Light, there are certain doubts in both accepted. This article is an attempt to find a philosophical proof of the existence and denial doubt that the dispute works the contrast between this goal and that it is studied from the perspective of commentators Mulla Sadra's philosophy. It should be noted that since the article as proof famous and common interpretation of the criticism it has refused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doubt
  • doubt general
  • a certain doubt
  • existence
  • Akhtlafmratb
  • Mtbanyh facts
  • unity in diversity
  • strength and weakness there
CAPTCHA Image